9 Dec 2021 kl: 23:00
Barn- och ungdomspsykiater eller vuxenpsykiater

Array - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Göteborg

Göteborg Psykolog

Barn- och ungdomspsykiater eller vuxenpsykiater

Vi söker dig
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATER ELLER VUXENPSYKIATER


Är du Barn- och ungdomspsykiater eller vuxenpsykiater med intresse för att arbeta med barn med olika typer av psykisk ohälsa, såsom till exempel neuropsykiatrisk funktionsvariation, ätstörning, bipolär- eller psykossjukdom?

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har ett stort upptagningsområde och en bred verksamhet med heldygnsvård, allmän barnpsykiatrisk öppenvård samt specialiserad barnpsykiatrisk öppenvård. Vi har multidisciplinära team som består av läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, logoped, dietister, vårdadministrativa sekreterare samt enhetschefer.

BUP kan erbjuda dig många valmöjligheter


Vi matchar våra lediga tjänster efter din kompetens, erfarenhet och intresse och vi erbjuder flexibla anställningar, hel/deltid, fysiskt/digitalt, efter överenskommelse. Var hos oss skulle du vilja jobba?

• Öppenvården
BUP Öppenvård består av 5 regionala öppenvårdsmottagningar och en central enhet med nybesöksenhet och utredningsenhet för neuropsykiatriska utredningar.
På mottagningarna görs bedömning, utredning och behandling. Du deltar i och leder det tvärprofessionella teamet på enheten och bidrar till den framåtanda och sammanhållning som karaktäriserar vårt arbetslag.

• Specialmottagningen
Specialmottagningen har i uppdrag att hantera olika typer av psykisk ohälsa och som läkare arbetar du med förstagångsinsjuknande i bipolära- och psykotiska tillstånd, samt OCD och OCD-relaterade tillstånd för utredning, diagnostik och behandling. Här får du möjlighet att göra skillnad tidigt i sjukdomsförloppet och en ung persons liv och hälsa.

• Ätstörningscentrum
Vår specialiserade ätstörningsavdelning har ett regionalt uppdrag i att vårda unga i åldern
16-25 år med komplicerad ätstörningsproblematik enligt ett strukturerat vårdprogram.
Heldygnsvården är del av en vårdkedja där även ätstörningsspecialiserad öppenvård och dagvård ingår.
Läkaren har en central plats i det psykiatriska teamet som i övrigt består av psykolog, sjuksköterska, socionom, skötare och dietist. Vi samarbetar även med kock, fysioterapeut, arbetsterapeut och dramapedagog.

• Korttidsvårdsavdelning

Korttidsvårdsavdelningen Slottis är en 5-dygns vårdavdelning för barn och ungdomar upp till 18 år med komplex barnpsykiatrisk problematik. Här finns 5 platser för planerad vård i form av utredning och/eller behandling samt 3 platser för akutvård.
På Slottis har familj och personal möjlighet att i en lugn miljö och över längre tid arbeta med patientens hela problematik. Du leder det tvärprofessionella teamet i fördjupad barnpsykiatrisk utredning och/eller behandling och bidrar till verksamhetens utveckling genom olika projekt och uppdrag.Vad vi erbjuder dig som psykiater på BUP:


✓ Individuell lön och övriga anställningsförmåner för medarbetare i VGR;
tjänstepension, försäkringar, fri öppen sjukvård, friskvårdsbidrag 2000kr/år mm

✓ Flexibla arbetstider och anställningsvillkor enligt överenskommelse

✓ Goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning

✓ Organiserad egen fortbildning så att du kan upprätthålla och utveckla din specialistläkarkompetens

✓ Processhandledning med erfaren psykiater varje månad

✓ Klinisk handledning med frukost en fredag per månad eller oftare vid behov

✓ Fina, kompetenta kollegor som drivs av att skapa den bästa vården för de unga

✓ Hjälp med boende i Göteborg och personlig etableringskonsult från HR-avdelningenVill du bli en av oss?


Fantastiskt! Kan du checka av påstående nedan?

✓ Är du barn- och ungdomspsykiater eller psykiater med intresse för att jobba med barn och nära anhöriga?

✓ Har du svensk specialistlegitimation?
✓ Goda kunskaper i svenska språket?

Då så! Rekrytering pågår nu så vänta inte med att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till su.recruit@vgregion.se eller gör en mobilansökan via formuläret nedan om du inte har tillgång till dina dokument här och nu.

Har du några frågor du vill ställa innan du skickar in din ansökan? Då är det bäst att du vänder dig direkt till Tf läkarchef Ulrika Ferm tel. 0707-85 02 10 eller mail ulrika.ferm@vgregion.se.

Varmt välkommen med din ansökan!
Hur är det att arbeta på BUP?


På BUP arbetar cirka 35 läkare som är specialister, ST-läkare och underläkare och för att möta det behov som finns av specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård så arbetar vi nu aktivt för att bli många fler. Du kommer att välkomnas av ett kompetent, positivt och engagerat team och kommer att ha ett gott stöd av erfarna kollegor på kliniken.

Du har flexibla arbetstider och mottagningarna ligger i centrala Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Verksamheten är utvecklingsorienterad och det finns goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning. Egen utbildning och handledning är en självklarhet.

BUP Göteborg är en verksamhet i förändring och läkaren har en viktig plats i det spännande utvecklingsarbete som pågår.


En väg in

BUP har på uppdrag av Regionstyrelsen fått ett tillgänglighetsuppdrag att jobba med under 2021–2023 som går under benämningen En väg in. Det innebär ett regiongemensamt kontaktcenter med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn, ungdomar upp till 18 år och/eller vårdnadshavare) utan befintlig BUP-kontakt samt remisser från vårdgrannar för att arbeta effektivare för att tillgodose behoven av vård i regionen.


Bli en del av gänget på BUP

”Jag visste under min läkarutbildning, som jag gjorde i Prag i Tjeckien, att jag ville jobba med barn. Min första tanke var barnmedicin. Jag sökte till barnpsykiatrin för att få erfarenhet av att jobba med barn och upptäckte hur roligt och givande det var. Jag blev erbjuden en ST-tjänst som jag tackade ja till eftersom jag trivs så bra här.

Det jag gillar med mitt jobb på BUP är hur alla arbetar tillsammans med barnen, deras familjer och samordningen med skolan och socialtjänsten för barnens bästa. Hos oss jobbar både vuxenpsykiaters som vidarespecialiserar sig inom barn- och ungdomspsykiatrin och även barnläkare. Vi har en väldigt fin sammanhållning och samarbete på mottagningen mellan alla yrkesgrupper och vi ser alla fram emot att jobba enligt de nya riktlinjerna i regionen En väg in för att effektivisera och utveckla patientvården för vår målgrupp.”

Jasmine Bagge, ST-läkare i öppenvården på BUP Krokslätt


Om verksamheten

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, på västkusten i Sverige, är ett av norra Europas största sjukhus med ca 17 400 medarbetare. Tillsammans skapar vi vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård.

Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Vår värdegrund på BUP kännetecknas av ett välkomnande, öppet och varmt klimat där vi är måna om varandra. Vi bemöter varandra på ett inbjudande och accepterande sätt. Vi är ödmjuka inför varandras olikheter och behov och ser våra olikheter som en tillgång. Vi hjälper varandra att utvecklas och tar hjälp av varandra när vi behöver det. Vi tar ansvar för att vara tydliga i vår kommunikation för att minska risken för missförstånd.