Alexander byggde verktygen han saknade
Din karriär 27 Feb 2024 kl: 10:32

Alexander byggde verktygen han saknade

Alexander byggde verktygen han själv saknade för att hjälpa företag till en bättre framtid genom att ta vara på kraften de har i den egna organisationen.

Alexander Wennerberg landade tidigt i karriären jobb där han arbetade nära IT-branschen.

Som 23-åring lämnade han Malmö för Stockholm och några år senare startade han egen konsultbyrå med fokus mot IT. Här arbetade han nära kundernas produktutveckling och förändringsresor, som ofta handlade om både organisation och teknikutveckling. Alexanders synsätt hur allt börjar med människan – och inte med tekniken blev startskottet till Hives. Här hjälper man företag och organisationer inom offentlig sektor att just samla in, organisera och prioritera idéer och feedback från människor innan man utvecklar, förbättrar och tar fram nya lösningar för en bättre framtid. Målet är att hjälpa organisationer att sluta gissa och enkelt ta vara på kraften och de olika perspektiven som faktiskt ofta finns internt när man frågar och får input för att lösa specifika utmaningar.

Idag misslyckas tyvärr många i deras förändringsresor och många beslut gissas fram i stängda rum. Med dagens snabbrörliga arbetsmiljö är det ofta avgörande att samla in idéer och feedback från sina medarbetare. För drygt tre år sedan startade Alexander Hives tillsammans med Kenny Eriksson och Fredrik Heghammar. Metoden har också anammats inom samhällsutveckling för att främja innovation och tillväxt. Här är det möjligt att öppna upp för idéer och feedback från medborgare och enkelt och engagerande samla in konstruktiva idéer och feedback. Något som kan vara relevant för aktörer som arbetar med samhällsutveckling och städer. Med spännande kunder som Linköpings kommun, Axel Johnson, Samhällskontraktet och RISE är ambitionen att nu fortsätta växa och det även globalt där man landat flera fina kunder både i Tyskland och England.

Att skapa en kultur där medarbetarna känner sig uppmuntrade att dela sina tankar och idéer främjar inte bara en känsla av gemenskap och delaktighet, utan genererar också en rikedom av perspektiv och innovation. Medarbetarna, som är närmast verksamheten, besitter ofta unika insikter och en förståelse för de dagliga utmaningarna och möjligheterna. Genom att aktivt lyssna på och samla in deras idéer skapas en plattform för kontinuerlig förbättring och tillväxt. Dessutom stärker det förtroendet mellan ledning och anställda, vilket kan leda till ökad motivation och engagemang. Allt fungerar digitalt vilket gör att man inte är beroende av att ha människor på varken samma plats eller närvarande vid samma tid. Hives möjliggör sedan insiktsfulla rapporter snabbt med hjälp av AI.

Just nu växer företaget stort både i Sverige, och på marknader som Tyskland och England. I en värld där många börjar förlita sig mer och mer på AI menar Alexander att det aldrig har varit en starkare efterfrågan och kraft i att få input av människor med erfarenhet på riktigt i en mänsklig kontext. Framåt är ambitionen att 2024 fortsätta växa och ge fler aktörer möjligheten att ta vara på kraften i sin organisation. Ägare är utöver grundarteamet som är majoritetsägare, Partinc Capital med serieentreprenören Per Nordling som även är styrelseordförande i Hives tillsammans med en rad andra investerare och affärsänglar.