Välkommen till
Shortcuts testcenter

Hitta ditt nästa steg i din karriär!

För att kunna göra karriärval krävs det alltid god kunskap om karriärmöjligheterna
utifrån dina styrkor, mål och värderingar.

Shortcuts testcenter erbjuder alla freemimumanvändare olika karriärtest och baserat
på dem kan du hitta nya möjligheter för dig!