Vilka gemensamma förmågor hittar du hos framgångsrika ledare?
Din karriär 23 Apr 2024 kl: 08:30

Vilka gemensamma förmågor hittar du hos framgångsrika ledare?

Vad kan vi lära oss om ledarskap genom att granska 100 framgångsrika ledare? Svante Randlerts nya bok Klockfaktorerna – 10 förmågor som förenar 100 framgångsrika ledare, ger svar och verktyg som kan inspirera ditt ledarskap till att nå nästa nivå.

Svante Randlert har ägnat ett helt liv åt en och samma fråga. Vilka förmågor förenar framgångsrika ledare? I sin nya bok Klockfaktorerna – 10 förmågor som förenar 100 framgångsrika ledare, presenterar Randlert vad han beskriver som en superformel. Men blir du verkligen en bättre chef genom att titta på vad andra framgångsrika ledare gjort?

Ett recept som tog 6 år att färdigställa

De tio klokfaktorerna som boken lägger fokus på är baserade på personer som axlat ledande roller inom näringslivet, politiken eller civilsamhället. Detta presenteras genom en djupdykning i vad som utmärker de 100 framgångsrika ledarna, en beståndsdel som Randlert baserat sin research på. Genom att låta både AI och landets ledande analysföretag granska 100 djupintervjuer med framgångsrika chefer och ledare, finns nu ett resultat som kan presenteras efter sex års arbete. 

När vi tittar närmare på vilka ledare som intervjuats i boken hittar vi alltifrån en ärkebiskop till överbefälhavare. Det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor, och utmaningarna som de olika ledarna ställts inför ger en mångfald av insikter. Här hittar vi även lärdomar från färsk forskning och konkreta svar på varför vissa ledare når de resultat som de gör.

AI och klokfaktorer
Var kommer Randlerts fascination för framgångsrikt ledarskap ifrån? Själv är han en entreprenör och eftertraktad ledarskapsföreläsare, samt grundare av ledarutvecklingstjänsten Wisory och podden Chefssnack, där han under flera år intervjuade Sveriges vassaste ledare. Randlert har med andra ord under en längre period både lärt sig, och själv lärt ut, viktiga lärdomar och verktyg kring ledarskap för den som har ambitionen att nå en ny nivå i sitt ledarskap.

När Randlert beslutade sig för att låta en AI-robot ta del av hans intervjuer var målet tydligt. Vilka gemensamma faktorer hittar vi genom att granska de olika ledarna? Här fick AI-roboten göra en tematisk innehållsanalys, och insikterna blev snabbt ett startskott för vad som senare skulle bli Randlerts tredje bok i ordningen.

Tidigare har Randlert skrivit Drömarbetsgivaren – 10 budord för att få medarbetare att vissla på väg till jobbet, som beskrivs som “en handbok för chefer som vill bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare”. Mer nyligen har han även gett ut Drömledarskapet – morgondagens viktigaste framgångsfaktorer.