Agil vs traditionell projektledning: När passar vilken metod?
Din karriär 23 Jan 2024 kl: 15:38

Agil vs traditionell projektledning: När passar vilken metod?

I vår snabbt föränderliga värld har agil projektledning blivit en allt mer populär metod.
Men vad är egentligen agil projektledning, och hur skiljer det sig från traditionell
projektledning? Vilken metod passar när – och hur kan du själv utvecklas som
projektledare?

Agil projektledning är en metodik som fokuserar på att hantera projekt genom iterativa och inkrementella tillvägagångssätt (iterativ betyder ungefär ”upprepande”, inkrementell betyder att något görs i mindre steg), medan traditionell projektledning följer en linjär process. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de stora skillnaderna mellan de två metoderna och när de är lämpliga att använda.

Men innan vi gör det vill vi lyfta något viktigt. Du behöver inte ställa om hela verksamheten för att dra nytta av ett agilt förhållningssätt. Det går faktiskt att nå stora vinster, genom att göra små förändringar i hur ni jobbar idag. Här finns en praktisk artikel om hur du kan växla till ett mer agilt arbetssätt – och vilka fördelar det kan ge.

Flexibilitet och anpassningsbarhet i agil projektledning

Med det sagt dyker vi ner i ämnet. En av de viktigaste skillnaderna mellan agil och traditionell projektledning är hur man hanterar osäkerhet. I traditionell projektledning försöker man ofta att förutsäga och hantera alla potentiella problem och risker från början. Det passar bra när kraven är tydliga, det som ska göras är känt och man vet hur det ska göras.

Agil projektledning är mer flexibel och anpassningsbar eftersom man kan anpassa projektets riktning efter varje sprint (arbetsperiod). Fördelen med det finns i de branscher och projekt där förutsättningar och behov förändras i snabb takt. I traditionell projektledning läggs stor vikt vid planeringsfasen, som är mycket viktig för projektets resultat. Agila projekt behöver också planeras, men har också som mål att så snabbt som möjligt få ut en produkt som är funktionell och möter kundens behov. Genom att jobba i mindre delleveranser (sprintar) behöver produkten inte vara perfekt vid första leverans.

Självorganiserande team och samarbete i agil projektledning

Agil projektledning är också mer fokuserad på samarbete och kommunikation inom teamet. Istället för en hierarkisk struktur där projektledaren ger instruktioner till teamet, är agil projektledning mer decentraliserad och självorganiserande. Teammedlemmarna är mer delaktiga i beslutsfattandet och arbetar tillsammans för att lösa problem och leverera resultat.

Förutsägbarhet och tydlighet i traditionell projektledning

Traditionell projektledning fungerar bättre för projekt där kraven och specifikationerna är tydliga och förutsägbara. Det fungerar också bra när det finns en tydlig hierarki i teamet och en projektledare som vill och kan ge instruktioner och leda projektet framåt.

Välj metod efter projektets specifika behov

Agila metoder och traditionell projektmetodik kompletterar varandra. Så när vi pratar om agil projektledning, handlar det egentligen om att kombinera någon eller några av de agila metoderna med klassisk projektledning. Syftet är att skapa en mer flexibel metodik.

Valet av metod beror på projektets specifika behov och krav. Agil projektledning är ofta mer lämplig för projekt där det finns hög osäkerhet eller där kraven kan förändras under projektets gång. Det fungerar också bra för team som är självständiga och vill ha mer kontroll över projektet. Traditionell projektledning fungerar bättre för projekt där kraven och specifikationerna är tydliga och förutsägbara. I traditionellt organiserade projekt finns en tydlig hierarki i teamet och projektledarens roll blir i större utsträckning att ge instruktioner och leda arbetet framåt.

Rusta dig som projektledare!

Att känna dig trygg i rollen som projektledare är viktigt. En bra projektledarutbildning kommer rusta dig för det, oavsett vilken eller vilka metoder och arbetssätt du väljer att använda dig av. Hos Framfot företagsutbildning får du träna praktiskt och arbeta med egna projekt under utbildningen. Det gör att du får viktigt jobb gjort redan på plats hos oss. Dessutom borgar kopplingen till din egen vardag för att kunskapen du får verkligen används, även efter utbildningen. Utbildning för framgång, kallar vi det för.

Utbildningar för dig som är eller vill bli projektledare

Agil projektledning Populär utbildning för dig som vill lära mer om agila arbetssätt. 3 dagar + blended learning.

Certifierad agil projektledare Agil projektledning kombinerat med facilitering och konsten att bygga team. Extra stöd och certifiering ingår! 3+2+2 dagar + blended learning.

Projektledning kurs ”Konkret nytta här och nu!” Praktisk utbildning för dig som vill lära dig att driva mer effektiva, framgångsrika och roliga projekt. 3 dagar + blended learning.

Certifierad projektledare Behovsanpassad och mycket uppskattad utbildning som gör dig tryggare i rollen som projektledare. 3+2+2 dagar + blended learning.

Text: Framfot