Inget vabruari i år
Din livsstil 25 Jan 2024 kl: 17:17

Inget vabruari i år

Ska arbetsgivare förbereda sig på ett vabruari även 2024? Med februari runt hörnet väntar en historiskt sett hektisk månad för den arbetande småbarnsföräldern, vilket resulterar i vabbdagar och missad arbetstid. Nu ger svenska Yepstr arbetsgivare chansen att stödja sina medarbetare under årets mest hektiska vabb-dagar genom deras nya livspusselbidrag.

Ingen månad kunde skryta med lika många vabbande föräldrar som februari under 2011-2019. Det var först då pandemins distansregelverk och förbättrade handtvättsrutiner som spridningen av de virus vi vanligtvis förknippar med vabb minskade. Sedan dess har mönstret bryts, och arbetsgivare kan inte längre planera för ett vabruari. Istället gäller det att titta på långsiktiga lösningar, något som svenska Yepstr nu vill hjälpa arbetsgivare med genom att lansera ett livspusselbidrag.

Utbrändhet under småbarnsåren
2020 var det mars som toppade vab-statistiken, men mer anmärkningsvärt är 2021s siffror, där oktober (och höstmånaderna i stort) tog ett kliv fram i statistiken. Liknande siffror från 2022 placerade hösten i topp. Tidigare har vi sett hur vabbandet kommit igång under hösten och nått sin topp runt februari. Frågan blir därför om vi får ett vabruari 2024, eller om skiftet är här för att stanna.

Oavsett om det blir ett vabruari eller inte är småbarnsåren en utmanande tid för den arbetande småbarnsföräldern. Håller du som arbetsgivare ett hårt öga på dina medarbetares hälsa? 70% av Sveriges småbarnsföräldrar anger att det är svårt att balansera småbarnsliv med jobb, och när barnsjukdomarna kommer in i bilden blir balansen knappast enklare.

Som arbetsgivare kan du förvisso inte påverka att en medarbetares småbarn drabbas av sjukdomar. Vad du däremot kan göra är att värna om själva medarbetarens hälsa.

Behåll dina anställda – även under småbarnsåren
Yepstr, kända för att hjälpa unga ut på arbetsmarknaden och att hjälpa föräldrar att få vardagen att gå ihop, lanserar nu en ny satsning riktad till arbetsgivare. Livspusselbidraget är ett bidrag där företagen själva väljer hur många timmars avlastning de vill erbjuda sina medarbetare varje vecka, och medarbetarna väljer sedan vad de behöver extra hjälp med.

Problemet som många unga föräldrar upplever idag är att de inte räcker till, varken hemma eller på jobbet. Det resulterar inte sällan i att man tänker på hemmet när man är på jobbet, och på jobbet när man är hemma. Således blir båda delarna av livet lidande. Genom att plocka bort stressmoment som till exempel hämtning på förskola är ambitionen att minska utbrändhet och få mer produktiva, balanserade och friska medarbetare.

Syftet är inte att de anställda ska arbeta mer och spendera mindre tid med barnen. Tvärtom, genom att avlasta medarbetare med de mest rutinartade uppgifterna låser man upp mer kvalitetstid med såväl partner som barn. Och anställda som känner att de får en balans och kontroll i vardagen presterar långt bättre på jobbet.

Läs mer om Yepstr här!

Denna artikel är ett betalt samarbete, i samarbete med Yepstr.