Övertänker du situationer? – Expertens 3 tips
Din livsstil 4 Jun 2024 kl: 08:07

Övertänker du situationer? – Expertens 3 tips

Är du en sån som ofta övertänker situationer? När det börjar påverka din psykiska hälsa är det dags att börja fråga sig själv hur man kan jobba med sitt övertänkande.

Det kan vara lätt att hamna i en cirkel av negativa tankar som är svår att få stopp på. Det kan börja med något väldigt vardagligt, låt säga ett problem du inte kan sluta tänka på. Många människor kan läsa in för mycket i en situation. På en arbetsplats kan det handla om alltifrån viktiga möten till oskyldigt småprat vid kaffemaskinen. 

Visserligen är det inte så farligt med en dos övertänkande här och där, utan problemet är när övertänkandet tar över och utvecklas till en dålig vana.

Så vet du om du övertänker

Övertänkande kan göra dig besatt, så mycket att du inte riktigt kan tänka klart. Enligt livscoachen Rebecca Ore är det vanligt att övertänkare inte litar på att de har hittat rätt lösning på ett problem. Istället tänker de på samma fakta om och om igen och tar inga steg framåt. De konsumeras av problemet eller tanken och hindras från att vara närvarande i vardagen.

Rebecca Ore berättar om tre vanliga symptom för övertänkande i en artikel för Huffington Post:

  1. Du tänker på samma fakta om och om igen utan att ta några steg framåt.
  2. Du tror att du ännu inte har hittat ”lösningen” och om du bara tänker lite mer så kommer du att lösa allt.
  3. Du kan inte tänka på något annat. Den här tanken konsumerar all din hjärnkapacitet och hindrar dig från att vara närvarande i ditt dagliga liv.

Vad orsakar övertänkande?

Övertänkande kan leda till att du blir besatt av saker, säger Ore. ”När vår hjärna identifierar något som ett problem agerar den som en hund med ett ben – vilket resulterar i att vi jagar vår egen svans, går runt i cirklar, spelar upp eller omprövar fakta, söker efter den magiska ‘lösningen’ eller säkerheten,” säger hon.

Övertänkande sker när vi säger till oss själva att något är ett problem som måste lösas, som antingen inte har någon bestämd lösning eller där vi avvisar de lösningar vi finner. Det är nästan alltid för att vi är rädda för en framtida negativ känsla vi kan behöva uppleva. En slags försvarsmekanik som du själv lätt kan missa att du utvecklat.

Tips och verktyg för att hantera övertänkande

Hur kan vi då göra för att hantera konstant övertänkande? Det bästa sättet att hantera övertänkande är att bli en icke-dömande observatör av din hjärna och att lära dig att fullt ut bearbeta och tillåta dina känslor, säger Ore. Här är tre konkreta tips:

Skriv ner dina tankar

För att bli en observatör av din hjärna behöver du distansera dig från meningarna i ditt sinne. ”Lägg märke till vad din hjärna säger till dig, och få ut dessa tankar på papper,” säger Ore.

Observera vad som händer

Betrakta vad som händer som en icke-dömande vittne eller forskare av din hjärna. ”Vad är din hjärna rädd för här?” frågar hon. Till exempel: ”Min hjärna försöker skydda mig från att känna [denna känsla], så den är besatt av denna situation för att hitta någon form av säkerhet för att skydda mig.”

Lär dig att hantera negativa känslor

”Vi lär oss att våra negativa känslor är ‘dåliga’ och måste undvikas till varje pris, vilket innebär att vår hjärna tycker att de är problem som måste ‘lösas’,” säger hon. ”Men det finns ingen avfart från den mänskliga upplevelsen. Och det finns ingen magisk bot för negativa känslor.”

Identifiera känslan du motstår att känna, eller känslan du är rädd för att ha i framtiden. Är det skam? Sorg? Ångest? Avvisning? Ta ett ögonblick och andas in i dessa känslors sensationer. Hur känns de i din kropp? Var kan du känna dem? Hur känns de? Kan du göra plats för dem i din kropp ett ögonblick? Vad skulle hända om du tillät dem att vara där, utan att motstå dem?

Ore tillägger: ”När vi tillåter sensationerna av negativa känslor utan att motstå dem, tenderar de att stiga, nå sin topp och försvinna mycket snabbare. Och då upptäcker vi – de är faktiskt inte så skrämmande som vår hjärna fick oss att tro.”

Att grubbla över livet är en mänsklig egenskap och vi alla har våra toppar och dalar. Tipsen som Ore delar med Huffington Post är en utmärkt utgångspunkt för dig som misstänker att övertänkande har börjat påverka ditt psykiska mående.