Seksjonsleder IKT

Seksjonsleder IKT


Luftfartstilsynet er i ferd med å innføre en ny driftsmodell for IKT-området som skal bidra til en helhetlig styring, utvikling og forvaltning av våre IKT-tjenester, slik at vi sikrer sikkerhet, stabilitet, kapasitet og effektivitet i drift og bruk av disse. Ny driftsmodell medfører et betydelig løft for IKT-området i organisasjonen. Mulighetsrommet for ny driftsmodell er beskrevet gjennom et prosjekt ledet av ekstern leverandør.

I den forbindelse oppretter vi en egen IKT-seksjon, og søker nå etter en leder for denne. Vi ønsker at vår nye IKT-leder skal ha mulighet til å være med og utforme og ta i bruk den nye driftsmodellen inn i organisasjonen.

Kommende IKT-seksjon er organisert i Serviceavdelingen. Seksjonen består i dag av 4 faste medarbeidere og en lærling. Seksjonsleder kommer i tillegg. I tillegg til våre IKT-medarbeidere på Serviceavdelingen, har Luftfartstilsynet også en fast og en midlertidig ressurs knyttet til digitalisering. Disse er lokalisert i vår Strategiavdeling. IKT og digitalisering skal jobbe i tett samspill med hverandre.

IKT-seksjonen har ansvar for:
 • Utvikling og drift av Luftfartstilsynets IKT portefølje
 • IKT-sikkerhet
 • Brukerstøtte
 • Brukerdialog, involvering og kompetansearbeid
 • IKT systemstyring
 • Ledelse av IT-rådet
 • IKT-anskaffelser

Vi søker en dyktig person som er trygg og robust i lederrollen, med kunnskap om og erfaring innen IKT. IKT-leder skal ivareta strategisk utvikling av IKT-forvaltningen til beste for Luftfartstilsynet, og skal lede og koordinere arbeidet med drift og utvikling av IKT-seksjonens portefølje. Det forventes også noe deltakelse i daglig drift. IKT-leder rapporterer til avdelingsdirektør Service, og inngå i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver


I Luftfartstilsynet har seksjonsleder ansvar for drift og utvikling av seksjonen, inkludert budsjett – og personalansvar. Seksjonsledere inngår i utvidet ledergruppe, og møter i Luftfartsdirektørens ledergruppe ved behov. Øvrige oppgaver for IKT-lederen vil bl.a. være:

 • Ansvar for drift og utvikling av IKT i Luftfartstilsynet
 • Videreutvikle og forbedre prosesser og rutiner
 • Ansvar for måloppnåelse og rapportering i egen seksjon
 • Samhandling på tvers av seksjons- og avdelingsgrenser
 • Planlegging og ressursstyring i henhold til prosedyrer
 • Ansvar for kompetansestyring i egen seksjon
 • Ansvar for seksjonens kvalitetsarbeid
 • Ansvar for seksjonens strategiske utviklingsarbeid.Kvalifikasjoner


 • Erfaring og kompetanse fra fagfeltet IKT.
 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå – fortrinnsvis innen IKT og ledelse. For kandidater med spesielt sterk og allsidig relevant praksis og gode personlige forutsetninger for lederrollen, kan kravet til høyere utdanning fravikes.
 • Ledererfaring fra IKT-miljø vektlegges.
 • Kjennskap til, og erfaring fra, endringsledelse
 • Kjennskap til offentlig virksomhet og anskaffelser er en fordel
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.Personlige egenskaper


 • Tydelig leder som også er en god lagspiller som evner å motivere medarbeidere og kolleger
 • Strukturert og systematisk
 • Initiativrik og med sterk gjennomføringsevne
 • Like å jobbe målrettet – også under stort arbeidstrykk
 • Ha et utviklingsfokus samtidig som løpende drift ivaretas
 • Evne til å prioritere mellom flere hensyn
 • Høy integritet og god rolleforståelseVi tilbyr


 • En ansvarsfull og spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • Nært samarbeid med andre faggrupper i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse
 • Lønn etter Statens regulativ som SKO 1211 Seksjonsleder i lønnsspennet kr 860 000 – 975 000,- avhengig av kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
 • Fleksibel arbeidstidsordning, parkeringsgarasje og kantine
 • Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom

Luftfartstilsynet ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV -en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV -en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.


Kontakt

Åshild Pettersen

Avdelingsdirektør service

Telefon 97566039

Mail [email protected]

Søknadsfrist: 23.05.2021

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: Bodø

Stillingstittel: Seksjonsleder IKT


Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner.

Ansök