10 Jun 2014 kl: 00:00

Xylem tänker bortom konventionerna

Att Francisco Leal är nominerad till Årets Employer Branding-manager inför 2014 års upplaga av Universum Awards är föga förvånande. Ett långsiktigt tänk, bortom arbetsmarknadsdagar och mässor har lyft Xylems varumärke bland framtida arbetstagare och kunder.

– Vi skördar just nu frukten av ett långsiktigt arbete, som mina föregångare startade här långt innan jag började arbeta med Employer Branding. Vi jobbade med Employer Branding långt innan det blev poppis och har alltid månat om att ha goda relationer med universitet och högskolor.

– Vi har byggt upp en direkt face–to-face relation med potentiella medarbetare redan under studietiden. Trots att vi har bytt namn flera gånger under de senaste tio åren har vi lyckats bra med att dra nytta av våra tidigare varumärken för att lyfta fram vad Xylem verkligen gör och står för. När studenterna exempelvis lär sig om strömningslära så använder man våra pumpar som exempel. Vi finns med i studenternas vardag och det skapar ett igenkännande.

I år firar företaget två år under Xylem-flaggan. Att varumärkesskiftet gått så smidigt beror på den ambitiösa satsningen som gjorts gällande just Employer Branding:
– Vi har varit väldigt tydliga och har varit noga med att vara ute och synas mycket fysiskt men också i print, online och inte minst i sociala medier.

Men framgången måste skapas inifrån och ut. För att kunna attrahera kompetens krävs att du som arbetsgivare vårdar det du redan har, menar Francisco.
– Många medarbetare trivs så bra att de stannar hos oss en hel karriär. När det gäller Employer Branding är dina interna insatser minst lika viktiga som de externa.
Medarbetarna är företagets ambassadörer och mun-till-mun-metoden har större påverkan än all marknadsföring i världen. Vi är stolta över vad vi gör, nu är nästa mål att bli ännu tydligare med att förmedla den stoltheten och visa vilka spännande karriärutvecklingsmöjligheter som finns på Xylem.

Att Xylem är en av ledarna i branschen och arbetar med den allra senaste teknologin när det gäller vattenrening och pumpsystem är knappast något som ligger dem i fatet när det gäller att attrahera morgondagens talanger.

– Att arbeta med vattenfrågor är inget nytt för oss, men äntligen har vattenfrågan hamnat i samhällets blickfång. Här jobbar vi med teknisk innovation på hög höjd. I och med våra Life Cycle Cost-analyser kan vi också erbjuda beräkningar av våra produkters energiåtgång under hela dess livscykel, LCC, vilket ger oss en konkurrensfördel när det gäller just hållbarhetsfrågor. På Xylem arbetar vi för att bidra till en hållbar framtid med rent vatten och det känns väldigt bra. Oavsett om du arbetar med forskning och utveckling eller på säljsidan har du ändå en viktig roll att spela på vägen mot rent vatten för alla – det skänker en dimension av meningsfullhet.