Så blir du styrelseproffs
Din karriär 24 Feb 2022 kl: 00:00

Så blir du styrelseproffs

Ska du gå med i en styrelse, starta eget eller på annat vis bli bevandrad i styrelsevärlden finns det ett och annat att tänka på. Jonas Friberg driver Nyfikna Investerares styrelseutbildning, och har delat med sig av sina bästa tips till Shortcut utifrån sin långa erfarenhet av arbetet i en styrelse.

Bygg ditt nätverk
Låt ditt nätverk känna till vad du brinner för och var du vill göra skillnad!
Bli sparrad: Utifrån ditt nätverk – hitta någon eller några som du kan sparra dig och vara en form av mentorer, både att testa tankar på och lära av och framförallt som kan hjälpa dig vidga ditt nätverk.

Var dig själv – var autentisk
Du kan en massa formella saker men du är också en i ett lag. Du bidrar både med din kunskap men också dina erfarenheter. Var inte rädd för det!

Fundera på ditt varumärke
Vem är du och framförallt hur vill du att andra skall uppfatta dig?

Gör din bucketlist av var du vill bidra
Vilka områden behärskar du? Vilka bolag och branscher kan och vill du verka och bidra i?

Utbilda dig
Gå en styrelseutbildning: Då får du koll på både det formella och det informella.

Ta reda på vad ägarna vill med bolaget
Det är alltid viktigt att veta vad man har för uppdrag och vilket syftet är med varför man engagerar sig och bli engagerad?

Lär dig om bolaget och dess villkor
De bolag du är intresserad av – vad har de för villkor att verka i? Hur ser kunderna ut? Hur ser framtiden ut?

Gör en kort presentation av dig själv
En hisspitch – vad vill jag att den här personen skall veta om mig? Det här kräver mycket jobb. Vilka tre saker vill du att man skall komma ihåg eller förknippa med ditt namn?