Rekrytera en inställning istället för merit?
Din karriär 11 Mar 2022 kl: 10:07

Rekrytera en inställning istället för merit?

Hur ser framtidens rekrytering ut? Nu lanserar Klarna ett globalt rekryteringsinitiativ, där sökande ska utvärderas utifrån inställning snarare än meriter.

Programmet är nu tillgängligt på majoriteten av Klarnas marknader. I syfte att sänka tröskeln för att arbetssökande utan tidigare arbetslivserfarenhet eller akademisk examen att få en framgångsrik karriär inom ett av världens ledande FinTech-bolag, lanserar Klarna nu ett nytt rekryteringsinitiativ – Service Accelerator Program. Det som utmärker initiativet är att sökanden utvärderas utifrån inställning snarare än CV och tidigare meriter. Med fokus på fortsatt stark tillväxt och expansion vill Klarna genom initiativet bidra till att skapa förutsättningar för en ökad mångfald, med medarbetare med olika typer erfarenhetsnivå och akademisk bakgrund.

Klarnas nya Service Accelerator Program kommer att generera över 600 nya arbetstillfällen globalt under 2022. Med utgångspunkt i principen ”kom som du är och bli den du vill vara”, utvärderas sökanden huvudsakligen utifrån attityd och “growth-mindset”, det vill säga tron på att intelligens och färdigheter kan alstras genom lärande och ansträngning. Det ställs inga krav på tidigare arbetslivserfarenhet eller akademiska kvalifikationer och som en del i ansökningsprocessen tas även till hänsyn hur väl kandidaten matchar med Klarnas åtta värderingar, något som alla anställda på Klarna bedöms utifrån i en anställningsprocess.

I rekryteringsprocessen för Service Accelerator Program ges sökande till programmet dessutom en extra möjlighet att påvisa sin goda matchning genom att bifoga en video till sin ansökan. För de som antas till programmet erbjuds en unik möjlighet att accelerera inom Klarna, genom en strukturerad utvecklingsplan som möjliggör en individuell och spännande karriärresa med oändliga möjligheter.

– När man söker jobb idag ställs ofta krav på tidigare arbetslivserfarenhet och akademisk examen, i synnerhet inom finans- och teknikbranschen. Dessutom är det få instegsjobb som erbjuder en strukturerad karriärplan och ett individuellt ledarskapsstöd för att få medarbetaren att växa och utvecklas. Som branschledare vill vi utmana konventionella anställningsprocesser och genom vårt nya initiativ, Service Accelerator Program, värderar vi mindset framför tidigare meriter. För de som rekryteras till programmet erbjuds en språngbräda för en fortsatt obegränsad karriärväg inom ett av världens ledande FinTech-bolag, säger Linda Höglund, COO på Klarna.

Ett anställningssätt som lägger grund för en lyckad rekrytering
Något som talar för att ta attityd och inställning i beaktande under en rekryteringsprocess är studier inom området för talangförvärv, som visar att 89% * av alla misslyckande nyanställningar grundar sig i skiljaktigheter i inställning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom det nya programmet vill Klarna skapa förutsättningar för fler medarbetare med olika typer erfarenheter och bakgrund att få en framgångsrik karriär inom bolaget.

– Mångfald och kundfokus är båda kärnområden i vår verksamhet och är avgörande för vår fortsatta tillväxt och framgång. Programmet är ett av många sätt för oss att attrahera nya talanger med olika nivå på arbetslivserfarenhet och utbildning att utmärka sig och utvecklas inom Klarna. På grund av vårt starka kundfokus är vår serviceavdelning den givna utgångspunkten för programmet, och på så sätt ser vi till att skapa den bästa grunden för en framtida lång karriär hos oss, säger Isabelle Backenstoss, Service Accelerator Program Lead på Klarna.

Genom Service Accelerator Program ges alla deltagare möjlighet att vara med på en spännande resa med en individuell karriärplan med förutsättningar för personlig utveckling inom ett av världens ledande FinTech-bolag. Arbetssökande kommer som utgångspunkt att kunna söka flera roller inom Klarnas serviceavdelning, som bland annat innefattar roller och supportfunktioner för både kunder och handlare. Den individuella karriärplanen möjliggör dessutom ytterligare karriärvägar inom Klarna, inom serviceavdelningen men även inom andra funktioner inom Klarna.

Programmet är nu tillgängligt på majoriteten av Klarnas marknader.