Karriärcoachen: Så vågar du snacka lön
Annons 18 Feb 2022 kl: 00:00

Karriärcoachen: Så vågar du snacka lön

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med TalentMatch.

Tekniska hjälpmedel till trots – riktig karriärutveckling handlar om samma saker som det alltid gjort: att ha uppdaterad kunskap och att bredda sitt nätverk av förtroendefulla relationer – sådana som bara är ett telefonsamtal bort.

Test: Vilken arbetsgivare matchar dina värderingar? Lär känna varandra i vår anonyma community.

Ett sätt har blivit att använda olika sociala yrkesmässiga plattformar för att bygga ett brett personligt varumärke. Det tror Nina Jansdotter är bra och viktigt, men hon ser samtidigt en motgående rörelse.

– Många av dagens mest efterfrågade talanger blir ofta jagade av rekryterare. Samtidigt är det allt viktigare att kunna relatera till den man jobbar för och vad de gör, hur de bidrar till en bättre värld i en slags större mening. Det har gått så långt att jag till och med fått hjälpa de här talangerna att pitcha sig själva anonymt och sedan tagit in intresseanmälningar från företag som kandidaten fått välja att prata vidare med de som verkar intressanta, säger Nina.

Det här har den nya tjänsten Talent Match tagit fasta på. Med hjälp av en egenutvecklad AI och ett självskattningstest matchas talanger med arbetsgivare utifrån gemensamma värderingar och prioriteringar. Men det stannar inte där. För att ge möjlighet att bygga förtroendefulla relationer och utveckla ditt nätverk utvecklar man dessutom en stängd karriärutvecklingstjänst, där användarna anonymt kan träffa de matchade bolagen för lära känna varandra – utan att användaren röjer sin identitet.

– Jag tror det kan vara värdefullt om man lyckas skapa en mindre, intim miljö där man kan diskutera viktiga professionella men ibland känsliga ämnen utan att röja sig.

Inne i den stängda miljön kan användaren diskutera aktuella ämnen inom sin profession med bolagen och andra talanger. Man kan också delta i exklusiva events, träffa experter och bidra med lösningar och idéer till utmaningar.

– Det låter som ett bra tillfälle att till exempel ta sig in i och på djupet diskutera den eviga frågan om vad som är rätt lön, den tar ju aldrig slut. Du kan prata om sex, religion, politik – men lön och pengar, det delar vi knappt med våra allra närmaste. Egentligen är det något dåligt, man vet att i miljöer där man pratar öppet om lönesättning minskar man dramatiken och förståelsen kring lönesättarprocessen. Så jag skulle använda en sådan här plats för att hitta vad man kan begära och hur man ska tänka.

Men inte heller communities – vare sig de är stängda och anonyma eller öppna – är någon quick fix där du kan luta dig tillbaka och låta någon annan göra jobbet åt dig.

– Alla behöver ta ansvar för sin egen utveckling. Det går inte att lämna över ansvaret för din karriär till någon annan, vare sig det är en karriärcoach, en AI, eller potentiell arbetsgivare. Det viktigaste för att komma vidare i din karriär är att du känner dig själv och dina kvaliteter, men framförallt att du funderar på vad som egentligen är viktigt för dig. När du vet det kan du hitta olika sätt att utveckla – och prata om de här sidorna, och på så sätt öka dina karriärmöjligheter inom de områden som är viktiga för just dig.

Test: Vilken arbetsgivare matchar dina värderingar? Lär känna varandra i vår anonyma community.