Inkludering och mångfald är en affärskritisk fråga för oss
Annons 15 Nov 2022 kl: 17:54

Inkludering och mångfald är en affärskritisk fråga för oss

– Vi vet att framgångsrik inkludering och mångfald ger bättre effektivitet, lönsamhet och innovationsförmåga i våra arbetsgrupper, säger Andreas Silfverberg, I&D Leader på PwC.

Andreas Silfverberg är en av PwC:s 200-talet delägare i Sverige, och jobbar med inriktning på skattefrågor. Dessutom ansvarar han för bolagets prioriterade arbete med inkludering och mångfald under titeln Inclusion & Diversity (I&D) Leader. Han har själv varit delaktig i att bredda mångfaldsfrågan från att tidigare framför allt behandlats ur ett jämställdhetsperspektiv, till att idag omfatta fler viktiga dimensioner.

– De här frågorna har tidigare främst tillhört HR-området, och har till stor del hanterats genom punktinsatser vid konferenser, seminarier med mera. Men under senare år har vi framgångsrikt lyft in mångfald och inkludering mer i den dagliga verksamheten, säger Andreas Silfverberg.

Han beskriver två olika angreppssätt för att få genomslag internt för mångfald och inkludering. Antingen kan man ta en värdegrundsbaserad approach för att främja en arbetsplats där alla medarbetare trivs och har utrymme att känna sig bekväma i sig själva. Och-eller så kan man ta ett affärskritiskt angreppssätt och konstatera att en kultur som främjar mångfald och inkludering behövs för varje företags framgång.

– Med det affärskritiska perspektivet kan man konstatera att om vi inte fixar det här med mångfald och inkludering i vårt företag så kommer vi inte att attrahera tillräckligt intressanta personer att rekrytera, och vi riskerar att sakna medarbetare som klarar av att lösa våra utmaningar, säger Andreas Silfverberg.

– Inom mångfaldsområdet säger ju forskningen otvetydigt att för att få en grupp som kan tänka utanför boxen så behövs mångfald i gruppen. Och forskningen säger också att väl fungerande grupper behöver psykologisk trygghet. För att uppnå god psykologisk trygghet i verksamheten ska ledarskapet i ett företag gärna föregå med gott exempel.

– Jag säger i mitt arbete att man behöver inte vara privat, men får gärna vara personlig. Att som ledare föregå genom att ha ett öppet sätt, skapar trygghet och acceptans bland medarbetare och skapar förutsättningar för öppenhet inom gruppen, säger Andreas Silfverberg.

Rent konkret är inkludering en av de viktiga värdegrunderna på PwC; att alla medarbetare ska kunna känna sig som sig själva och vara trygga i sin identitet på arbetsplatsen. Frågorna får plats genom hela organisationen, under premissen att dessa aspekter är såväl en nyckel till framgång i bolagets affärer som att alla, utifrån bolagets värderingar, måste värna om en inkluderande arbetsplats där mångfald uppmuntras.

– Inkludering- och mångfaldsfrågorna är inte att se som renodlade Human Resource-frågor, utan måste ses som en integrerad del inom hela organisationen, inklusive i kundteamen, där varje medarbetare behöver dra sitt strå till stacken för att verka för inkludering och mångfald även om det slutliga ansvaret ligger hos vår ledningsgrupp.

Vad har du sett för fördelar med det arbetssättet?

– Att arbeta med inkludering och mångfald i hela organisationen ger dels en större bredd i detta viktiga arbete där fler har möjlighet att engagera sig, dels bidrar det till en inkluderande arbetsmiljö i sig.

Vad fick dig att bli intresserad av mångfald på arbetsplatsen?

– Det var i samband med att jag funderade på hur jag skulle vilja utöva mitt eget ledarskap som jag insåg att min värdegrund i mycket stor utsträckning ligger i att möjliggöra för alla medarbetare att känna sig inkluderade, våga föra fram sin åsikt, och kunna vara sig själv. Inom den bransch som jag arbetar insåg jag också att en hel del arbete måste göras eftersom branschens aktörer i alltför stor utsträckning består av en homogen grupp, där mångfald historiskt sett inte har slagit igenom.

Vad är din egen erfarenhet av vad mångfald kan betyda i arbetslivet?

– Efter juridikstudierna har jag bara haft två arbetsgivare. Hos en av dem – min nuvarande – har jag alltid kunnat vara mig själv och det var väldigt enkelt för mig att komma ut som homosexuell. Hos den andra arbetsgivaren kände jag inte alls samma inkluderande arbetsmiljö vilket innebar att jag stannade i garderoben. Förutom att det i sig kändes ganska obekvämt så kan jag nu i efterhand inse att det även hämmade mina arbetsprestationer.

Namn: Andreas Silfverberg
Ålder: 46
Företag: PwC
Roll: Skattepartner och I&D Leader
Vad ser du helst på stream? Fantasyserier, exempelvis The Witcher
Har du någon favorit-app? Equipe (hästsport)
Vilket råd skulle du vilja ge dig själv som nyanställd? Våga vara dig själv och arbeta med de frågor du verkligen vill syssla med

Andreas Silfverbergs tre råd för att komma igång med inkluderings- och mångfaldsarbetet på arbetsplatsen:
– Inkludering och mångfald är en fråga som berör alla och ska ses som en affärskritisk fråga.
– Frågor kring inkludering och mångfald är väldigt komplexa där det inte finns ett rätt svar som är alla till lags – man måste inse att beslut inte kommer att falla i god jord hos alla, men att det måste göras för att åstadkomma förändring.
– Vi måste som organisation och som individer erkänna att vi i stor utsträckning styrs av fördomar. Detta är oundvikligt och egentligen helt naturligt. Det viktiga är att vi erkänner för oss själva att våra beslut och vårt agerande kan grunda sig på fördomar, varför vi hela tiden måste arbeta aktivt med att bearbeta, utmana och ifrågasätta de fördomar vi har.