3 Okt 2016 kl: 00:00

“Vi uppmuntras till bred karriärutveckling”

Det var efter att Josefin Kronstrand hade blivit mamma som vikten av att arbeta på ett företag med fokus på hållbarhet och att ta ansvar för nästa generation, blev ännu större. Detta blev starten på Josefins karriär inom Lantmännen.

– Jag trivs med att arbeta inom en bred internationell koncern med verksamheter inom flera olika branscher. Lantmännen finns med i hela värdekedjan, från det att lantbrukaren odlar sin spannmål, tills dess att produkterna tillagas hemma i köket hos oss konsumenter. Det är viktigt för mig att jag kan stå för det företag jag arbetar på. Inom Lantmännen handlar det inte bara om att ta de snabba vägarna för att skapa vinst på kort sikt, utan det finns en längre horisont.

Josefins första roll på Lantmännen var som Change Manager i ett stort förändringsprogram. Efter ett par år gick hon vidare som projektledare till Lantmännen Unibake som är ett av Lantmännens största affärsområden, med placering i Köpenhamn. Där arbetar hon fortfarande ett par dagar i veckan men har nu också rollen som Acting Head of Supply Chain Business Development and Support på Lantmännens huvudkontor i Stockholm.

– Vi vill jobba tätt med de olika affärsområdena så då ingår det att vara ute och jobba i de olika företagen inom koncernen. Det som är häftigt med Lantmännen är att vi finns i över 20 länder, så det finns en stark internationell anknytning och jag jobbar dagligen med kollegor i flera länder samtidigt som vi har basen hos de 27 000 svenska bönder som äger Lantmännen.

Förra året blev Josefin utvald till ett av Lantmännens ledarskapsprogram för talanger. Deltagarna fick under ett års tid jobba med personliga ledarskapsutmaningar samt affärsledarskapsrelaterade frågor.

– Programmet som jag gick var för juniora ledarskapstalanger med det finns även ett ledarskaps- och affärsutvecklingsprogram för mer seniora personer. Duktiga medarbetare ges möjligheten att växa och göra karriär inom hela koncernen. För att vi hela tiden ska utvecklas, satsar och uppmuntrar Lantmännen interna jobb-byten mellan affärsområden, länder och funktioner. Ett bra exempel på detta är vår VD och koncernchef som är internrekryterad.