31 Mar 2015 kl: 00:00

”Vi skapar framtidens elnät”

Linda Pålsson började som konsult på ÅF direkt efter sin examen och avancerade till affärsområdeschef innan hon lämnade företaget år 2008. Förra året återvände hon för att leda ÅFs arbete med system för elektrisk kraftöverföring och produktion.

Varför kom du tillbaka till ÅF?
– Jag ville tillbaka till konsult­världens variation av kunder och projekt. Under de år jag har varit borta har ÅF utvecklats till ett ­internationellt ledande konsult­företag. Våra projekt är en dröm för den teknik­intresserade och ­engagemanget för hållbarhet och jämställdhet gjorde valet ännu mer självklart.

Vad gör ditt område spännande?
– Vi lägger grunden för sam­hällets omställning till förnybar energi. Fokus hamnar ofta på hur elen produceras, men infrastrukturen är lika viktig. På ÅF är vi med och skapar framtidens nätlösningar som ska möjliggöra ­anslutning av stora kraftverk men även småskalig produktion, till exempel sol­paneler på hustak. Eftersom ÅF är så stora inom ­området kan vi erbjuda kompletta lösningar till elbolagen, hela vägen från förstudier till drift och underhåll av anläggningar.

Vilken är din stora utmaning?
– Att hitta mer kompetens. Förra året växte vårt marknadsområde med 40 procent och vi räknar med en fortsatt stor tillväxt i år. Tyvärr utbildas det alldeles för få ingen­jörer och underskottet på kvinnor är extra stort. Inom vårt marknadsområde är vi nu över 20 procent kvinnor bland ingenjörerna, vilket är långt över genomsnittet i branschen. Det gör mig stolt, men vi är långt ifrån nöjda.

Vad gör ni för att rekrytera fler kvinnor?
– Vår jämställdhetsprocess EVEN ODDS omfattar allt från hur vi utformar annonser till ett mentorprogram för att lyfta unga kvinnliga ledare. Under september förra året genomförde vi en satsning där vi anställde enbart kvinnor. Det blev en stor succé och effekterna märks fortfarande i vår rekrytering.

Vilka råd skulle du ge till en ung kvinnlig ingenjör?
– Tro på dig själv och din kompetens. Skaffa dig också en mentor ­tidigt, då får du både vägledning och tillgång till ett stort nätverk. På ÅF är mentorskapet en naturlig del av talangutvecklingen. För mig har det varit en stor fördel att ha förebilder här som har stöttat mig i karriären.