”Vi skapar en intern förståelse för vad nästa generation förväntar sig”
31 Maj 2016 kl: 00:00

”Vi skapar en intern förståelse för vad nästa generation förväntar sig”

Delaval har mer än 130 år av erfarenhet och innovationer inom mjölkproduktion och hjälper mjölkproducenter att driva sina gårdar så smidigt och effektivt som möjligt. De arbetar dagligen för att minska miljöavtrycket och förbättra såväl livsmedelproduktion som välmående för människor och djur. Nu står DeLaval inför en tid av stora och nödvändiga förändringar, där fokus ska läggas på medarbetarnas välmående och ett tryggt ledarskap, berättar Mi Nyberg Johansson, Director Global Training & Development.

Vad gör DeLaval unikt?

– Som företag är vi lite utav en oslipad diamant. Vi hjälper till att ställa mat på bordet för den växande befolkningen och arbetar med djur och människors välfärd i fokus, samtidigt som vi skapar lönsamhet för våra bönder och kunder. Förutom det är vi otroligt ”high tech” och arbetar med duktiga ingenjörer. Våra lösningar vid mjölkning och utfodring används i över 100 länder över hela världen.

Vad erbjuder ni era medarbetare?

– Vi har precis börjat med ett nytt verktyg som går ut på att en stor del av det administrativa HR-arbetet kan skötas digitalt. Resultatet av detta är att vi som arbetar med HR kan lägga mer tid på ledarskapsprogram och medarbetarnas möjlighet till utveckling och karriär. Vi jobbar hårt för att skapa en ”performance”-driven mentalitet. Alla beslut ska inte behöva fattas av högsta ledningen utan alla chefer ska känna ett ansvar och driva sin egen grupps prestationer framåt. Det skapar en trygghet – om alla vet hur de kan bidra för att nå målen vet vi att produktiviteten kommer öka. Nu kan vi gå in och supporta på ett sätt som vi tidigare inte kunnat.

Vad gör ni för att synas bland Young Professionals?

– Vi har försökt vara närvarande och skapa en kontinuitet genom att synas på exempelvis mässor, skolor och sociala medier. Vi har ett samarbete med både Handelshögskolan i Stockholm och KTH. Kontinuiteten har gett oss avkastning och det är jag väldigt glad för. Vi måste synas för att attrahera yngre personer, och när vi gjort det måste veta vad vi ska göra för att behålla dem. Att skapa en intern förståelse för vad nästa generation förväntar sig är otroligt viktigt.

Hur ser ert kompetensbehov ut?

– Vi har alltid ett behov av ingenjörer och veterinärer, men just nu söker vi efter yngre personer som känner att de vill vara med och påverka. Har man rätt beteende och rätt motivation kan man komma väldigt långt hos oss. Det finns mycket att lära sig under vägens gång.