”Vi ska vara bättre i morgon än i går”
22 Apr 2015 kl: 00:00

”Vi ska vara bättre i morgon än i går”

Vad definierar en bra arbetsgivare? Förmågan att skapa en miljö där varje medarbetare får växa och komma så nära sin fulla potential som möjligt. Kajsa Räftegård menar att medarbetarfokus är oerhört viktigt, det är de som skapar en positiv kundupplevelse och därmed KappAhls framgångar.

Ser möjligheterna i en kvinnodominerad bransch
Ett viktigt framgångsrecept för en arbetsplats med många kvinnor är att förstå och hantera vad det innebär att vara mitt i livet. Där många företag ser problem, ser KappAhl styrkor och möjligheter.
– Vi väljer att vända detta till vår fördel med flexibilitet och ett dynamiskt arbetssätt. Det gäller att dra nytta av den höga rörligheten genom att hitta andra medarbetare som får möjlighet att ta ett större ansvar. Flera av oss i före­tagsledningen har haft olika roller innan vi fick våra respektive ansvar. Jag är mycket stolt över att vi är en plantskola för många kvinnliga chefer, att vi som organisation skapar förutsättningar för att kvinnor ska kunna göra karriär.

Ser på resultaten med kritiska ögon
Sedan en lång tid tillbaka arbetar KappAhl med interna mätningar för att mäta och följa upp hur saker och ting förändras, men även för att identifiera utvecklingsområden.
– Senaste mätningen visade att våra medarbetare vill ha mer feedback på sitt arbete. Det har vi tagit fasta på genom att utbilda våra chefer inom det, och tagit det vidare till medarbetarledet för att öka kommunikationen.

KappAhl får höga betyg i dessa mätningar. Enligt Kajsa beror det på att de målmedvetet jobbar med att skapa en attraktiv arbetsplats.
– Vi sätter upp mål och följer upp så att fler kan komma med nya idéer. Vi jobbar med ledarutveckling och ledarförsörjning, våra chefer har en medvetenhet och förståelse för vilken påverkan de har på sitt team. Resultaten kommer inte av sig själva, man måste ha strukturer ­och processer som stöttar.

Ett längre perspektiv
Alla vill inte bli chefer, men alla vill bli bättre och utvecklas. Då är det viktigt att jobba målmedvetet med ett utvecklingsfokus redan när man nyanställer.
– Allt vi gör syftar till att vi ska vara bättre i morgon än vad vi var i går. Den typen av utvecklings­fokus är viktigt för att skapa en intressant arbetsvardag. Vi bygger engagemang underifrån, för KappAhls framgångar och för att där finns morgondagens chefer.

Tar utmanarrollen
Medarbetarfokus är viktigt, det är de som skapar en positiv kundupplevelse och därmed KappAhls framgångar.
– Varför jag har blivit nominerad tror jag beror på att jag inte drar mig för att kavla upp ärmarna och hitta nya angreppssätt. Vi ska inte enbart mäta det vi är bra på, utan även det som kan bidra framåt. Det är våra kollegor värda.