”Vi ser till att varorna finns på plats när kunderna ska ha dem”
21 Nov 2016 kl: 00:00

”Vi ser till att varorna finns på plats när kunderna ska ha dem”

Varje år hämtar Arla Sverige två miljarder kilo mjölk från de svenska bönderna och levererar färdiga färskvaruprodukter till sina 5 000 kunder. Som Supply Planning Manager leder Emelie Raba teamet som ansvarar för tillgängligheten av produkterna och ser till att så lite mjölk som möjligt går till spillo.

Vad jobbar du med?

– Jag leder ett team på åtta personer som driver och utvecklar Arlas leveranssäkerhet. Tillsammans ser vi till att Arlas varor finns tillgängliga när våra 5 000 svenska kunder ska ha sina leveranser – kort sagt, att vi kan leverera rätt mängd av rätt produkt i rätt tid. Det är en koordinerande funktion som innebär att ha nära kontakt med exempelvis mejerierna, kundservicen och försäljningen.

Du ska också se till att så lite mjölk som möjligt går till spillo. Kan du berätta om det?

– Att hålla nere våra kassationer, det vill säga mängden produkt som måste slängas, är en viktig del av mitt uppdrag. Vårt mål är att ligga under 0,1 procent i kassationsvärde, både för ekonomins och för miljöns skull. Det är ett pågående arbete där våra prognoser och processer hela tiden måste bli skarpare.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

– Att planera kring den varierande produktflora som vi har på Arla. Leverans av färskvaror är krävande i sig, och sedan behöver vi tänka olika för olika produkter – färsk mjölk måste levereras mycket snabbt medan produkter som kvarg och yoghurt klarar sig längre. På det har vi säsongsvariationer, exempelvis storhelger som jul och midsommar, då det säljs väldigt mycket av vissa produkter. Alla de här faktorerna blir extra parametrar att ta hänsyn till när vi planerar och balanserar vårt mjölkintag och vår leveranskapacitet.

Du sa att färsk mjölk måste levereras snabbt. Hur snabbt?

– Efter att vi har förpackat den måste den skickas till kunden inom två dagar. Mycket får vi ut samma dag.

Vad lockade dig till Arla och just den här tjänsten?

– Dels kände jag att en ledarposition var rätt nästa steg för mig och dels lockades jag av utmaningen att jobba i en sådan dynamisk miljö. Sedan jobbar jag gärna i en bransch där jag själv är konsument och förstår hur andra relaterar till produkterna. Att Arla är ett globalt företag med internationella möjligheter, en ökande omsättning och fortsatt fokus på att växa spelade också in.