Vi producerar metaller för det moderna samhället
9 Dec 2014 kl: 00:00

Vi producerar metaller för det moderna samhället

När Lars Eriksson började som projektledare på Boliden var gruvbranschen helt obruten mark för honom. I dag arbetar han med att förbättra produktivitet och tillförlitlighet på det nordiska metallföretaget.

Berätta om din roll!
– Jag är projektledare inom verksamhetsutveckling på teknikavdelningen för Bolidens gruvor utanför Skellefteå. Mitt jobb handlar om att utveckla och förbättra företagets processer och styrning med säkerheten i fokus. Det kan innebära att förbättra produktivitet och tillförlitlighet men också om att skapa strukturer för fortsatt förbättringsarbete.

Hur kan en dag på jobbet se ut?
– Mina arbetsdagar varierar beroende på vilka projekt jag jobbar med. Men gemensamt är att jag driver och implementerar förbättringsprojekt. Ena dagen är jag i ett konferensrum och jobbar mot någon av våra gruvor via video och nästa arbetsdag befinner jag mig i en gruva en kilometer under marknivån.

Varför är Boliden en spännande arbetsgivare?
– Vi är ett teknikintensivt företag som ligger bakom flera tekniksprång inom gruvindustrin. Intern rörlighet uppmuntras och det kan finnas möjlighet att jobba på flera ställen i världen, beroende på var vi hittar gruvor. Vi har omkring 400 yrken representerade och du kan jobba både ovan och under marknivå, vilket är unikt.

Vilka karriärmöjligheter finns det på Boliden?
– Strävan efter ständiga förbättringar ingår inte bara i mitt jobb utan är något som alla på företaget har med sig, både när det gäller den egna utvecklingen och bolagets. Därför satsar Boliden mycket på kompetensutveckling.

Vilken typ av kompetens behöver ni?
– På Boliden behövs alltid ingenjörskompetens av olika slag. Det viktigaste, förutom den tekniska kompetensen, är att den som söker sig hit vill vara med och skapa något. Egenskaper vi värdesätter är prestigelöshet, samarbetsförmåga och nyfikenhet. Det finns väldigt mycket att lära här!