”Vi måste attrahera de bästa medarbetarna”
30 Okt 2017 kl: 00:00

”Vi måste attrahera de bästa medarbetarna”

Saab Group utvecklar och levererar produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil säkerhet på den globala marknaden. Mest känt är kanske stridsflygplanet Gripen. Bolaget har verksamheter på alla kontinenter och kunder i hundra länder. 25 procent av omsättningen satsas på forskning och utveckling. Ellen Grev började på bolaget redan 1998 efter studier i teknisk fysik. Det var den tekniska utmaningen som lockade. Att hon skulle vara kvar hela nitton år senare trodde hon aldrig. Men tack vare att hon hela tiden har fått nya utmaningar inom koncernen och har fått lära sig nya saker har hon med glädje stannat kvar.

Berätta om din bakgrund och din roll i dag!

– Jag är divisionschef och ansvarar för produkter, kompetenser, projekt och resultat. Vi levererar ledningssystem till militärt försvar och civilsäkerhet på den globala marknaden. Visserligen jobbar jag som chef i dag men sitter nära teknikutvecklingen och är på sätt och vis operativ ändå. Koncernen har gett mig stora möjligheter att växa och jag har jobbat både nationellt och internationellt. Under drygt ett år var jag i Australien där jag deltog i ett projekt och utbildade personal på en speciell plattform. Saab både uppmuntrar och ger medarbetare möjligheter till utlandstjänstgöring.

På vilket sätt tar Saab ett samhällsansvar?

– Saab utvecklar produkter och lösningar för samhällets säkerhet. Vi driver teknikutveckling och har med framgång drivit tekniksverige framåt. För att behålla tätpositionen måste vi attrahera de bästa medarbetarna. Och för att detta ska fungera behöver vi bredda vår rekryteringsbas och söka en större mångfald. Mångfald är viktigt. Olikheter ger bättre resultat i slutändan!

Varför är det viktigt för dig? Har du någon hjärtefråga du brinner för lite extra?

– Min man är före detta Gripen-pilot – därför är det och har varit extra viktigt för mig att kunna leverera den främsta utrustningen inom detta område till våra kunder – det vill säga personal som ska försvara Sverige. Men som vanligt handlar det om att leverera produkter som kunden kan känna sig nöjd med och lita på.

Jobbar ni på något speciellt sätt för att bredda rekryteringsbasen?

– Vi jobbar på flera sätt. Men för att nämna något så delar Saab ut ett pris till årets kvinnliga förebild, varje år. Syftet med det priset är att uppmuntra kvinnor att söka sig till tekniska utbildningar och naturligtvis till oss. Som pris får man tilldelat sig ett dedikerat mentorskap. I år har jag varit mentor och det har varit en viktig och rolig uppgift för mig.

Vilka är fördelarna med att jobba på ett företag som har ett högre syfte?

– Saab har som uppdrag att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Genom att agera långsiktigt och uthålligt skapar vi ett förtroende inför medarbetare och kunder. I förlängningen hoppas vi också därför bli valda som arbetsplats och leverantör.