Att hantera mobbning på jobbet
Din livsstil 28 Jan 2022 kl: 00:00

Att hantera mobbning på jobbet

Även vuxna mobbar varandra, det kan vara lätt att glömma bort om man aldrig utsatts själv. Det kan handla om skämtsamma kommentarer, tystnaden när du kliver in i ett rum eller blickar. Ansvaret ligger alltid hos arbetsgivaren att arbeta förebyggande och direkt, men mobbningen på en arbetsplats kan se ut hur som helst – vad kan en egentligen göra när det inträffar?

Tre nivåer av mobbning
I en studie från 2021 kunde en grupp forskare börja ta slutsatser kring mobbning på arbetsplatsen. För att göra det tydligt har man delat upp mobbningen i tre olika stadier.

  • Risk för mobbning
  • Pågående mobbning
  • Svår mobbning

En viktig upptäckt är hur svår stress kan drabba den som befinner sig i det första stadiet. “Ju längre man väntar med att göra något desto allvarligare blir konsekvenserna. När någon väl mobbas får det mycket stora konsekvenser” berättade Michael Rosander, en av forskarna bakom studien, till Suntarbetsliv. Och som ni förstår, blir konsekvenserna värre ju längre mobbningen får fortgå.

Arbetsgivaren bär ansvaret
Rosander och de andra forskarna är tydliga med att förändringen måste ske på en organisationell nivå. På Unionens hemsida läser vi mer om vem som bär vilket ansvar vid dessa situationer. Här menas det att arbetsgivaren bär ansvaret för att “se till att trakasserier eller diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen”, och lägger fokus på att det förebyggande arbetetet mot denna typ av händelser behöver ses över ifall någonting inträffar på en arbetsplats. Det handlar alltifrån att ta fram en handlingsplan, informera nyanställda och ha utbildning inom bland annat ledarskap för att hela tiden arbeta förebyggande mot trakasserier och diskriminering.

Det juridiska ansvaret ligger på arbetsgivaren, om det råder inga tvivel, men det betyder inte att du som arbetstagare bör vara tyst. För att skapa en bättre arbetsmiljö kan du själv ta avstånd från nedsättande påståenden och aldrig avfärda när någon känner sig kränkt. En inkluderande arbetsmiljö tar energi att skapa, och det gäller även dig som kollega.

Den norska metoden
Vi går tillbaka till 2019. Ståle Einarsen, en norsk psykolog, vinner det inhemska priset för innovation inom psykologi. “Faktaundersökningen” kallas metoden som Einarsen tagit fram och kan liknas med en polisutredning för att utreda mobbning på arbetsplatsen. Einarsens metod lägger ansvaret på arbetsgivaren, som vid misstänkt fall av mobbning ska starta en utredning med utbildade och erfarna utredare (dessa kan vara externa och interna).

Resultatet ska därefter tala klarspråk: har mobbning inträffat på arbetsplatsen? Med hjälp av mallar och rapporter utreds mobbning som ärenden med syftet att metodiskt ge ett tydligt svar av rätt eller fel, och vi ser fram emot att se ifall Einarsens Faktaundersökning tar fart även utanför Norge. Redan idag finns det initiativ bakom Faktaundersökningen i Sverige.

När någon på arbetsplatsen utsätts för mobbning är det inte läge att vänta och se vad som händer. Idag finns verktyg för att arbeta förebyggande eller direkt, metodiskt och vetenskapligt grundat för att motarbeta trakasserier på arbetsplatsen. Det första steget bör alltid vara att säga ifrån och uppmärksamma det som hänt, men om detta inte hjälper är det dags för arbetsgivaren att ta sitt juridiska ansvar. Lyckas du inte nå ut till din chef eller än värre, blivit mobbad av just denna, är det ditt skyddsombud du ska ta kontakt med, eller direkt med Arbetsmiljöverket.

Vi fungerar alla olika, prata och diskutera därför incidenten med nära och kära. Som människor är vi starka och har förmågan att klara av mycket i våra liv, men ibland behöver vi andras hjälp eller bara någon som kan lyssna en stund. Om du har någon som står dig nära, prata med denne. Ett annat alternativ är att ventilera med en opartisk person som ser på saken objektivt. Det här är något du inte ska behöva göra ensam.