”Vi har ett viktigt samhällsuppdrag – att jobba för en bättre folkhälsa”
20 Jun 2016 kl: 00:00

”Vi har ett viktigt samhällsuppdrag – att jobba för en bättre folkhälsa”

Systembolaget är inte som alla andra bolag. Här är hållbarhetsarbetet en självklar del av verksamheten, eftersom Systembolaget bygger på en hållbarhetstanke. Susanna Westin, hållbarhetsstrateg, berättar mer.

Berätta om din roll!

– Mitt uppdrag går ut på att jobba strategiskt ur ett långsiktigt, proaktivt perspektiv, alltså jobbar jag med frågeställningar som: vilka nya hållbarhetsperspektiv ska vi integrera framöver? Vilka företag och organisationer kan vi hitta strategiska samarbeten med? Vi har ingen hållbarhetsavdelning, utan vi jobbar för att integrera hållbarhetsarbetet och ansvaret i verksamheten. Detta utgör också en stor del av mitt uppdrag – att vara förändringsledare och att vara bollplank och bidra med kompetens.

Vad gör er unika?

– Här andas vi hållbarhet. Vårt syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar och som en följd av detta jobbar vi för ett mer hållbart samhälle där färre far illa på grund av alkohol. Vi är inte vinstdrivna utan drivs av ett högre syfte. Många undrar varför vi inte säljer kall öl till exempel, det är för att detta skulle öka spontanköpen, vilket vi inte vill. Vi finns till för att minska alkoholkonsumtionen, inte öka den.

Hur arbetar Systembolaget med hållbarhet?

– Vi jobbar med att integrera frågorna i våra funktioner, roller och processer. Exempelvis har vi gjort många av våra glasflaskor lättare, för att minska vår miljöpåverkan. Förutom att det går åt mindre resurser vid tillverkning gör lättare flaskor också att det går åt mindre bränsle vid frakt.

Ett prioriterat hållbarhetsområde för oss med ensamrätt som detaljhandel av alkoholdrycker är att driva dryckesleverantörskedjan i en alltmer hållbar riktning. Produkterna på Systembolagets butikshyllor kommer från världens alla hörn, och vi har många leverantörer vars leverantörskedjor tar oss ut i världen. För oss är det viktigt att alla arbetar under goda förhållanden och att även driva miljöfrågor kopplat till produkterna och produktionen.

Hur kommuniceras arbetet med hållbarhet internt och externt?

– Vi kommunicerar via web, via film, via sociala medier. Vi kommunicerar också med kunderna i butikerna genom att exempelvis märka ut vårt ekologiska sortiment och fair trade produkter. I linje med vårt syfte vill vi också inspirera våra kunder att göra mer medvetna val. Därför tillhandahåller vi ett brett sortiment av alkoholfria produkter och vi tar fram verktyg som appen Promillekoll, som hjälper dig hålla koll på hur mycket alkohol du dricker. Varje år publicerar vi också vår Ansvarsredovisning online där vi redovisar hur de går för oss i vårt hållbarhetsarbete och vad vi har för målsättningar framöver.