“Vi har en bred kompetens, världen över, som vi ser till att nyttja”
15 Mar 2017 kl: 00:00

“Vi har en bred kompetens, världen över, som vi ser till att nyttja”

Med nära 400 000 medarbetare globalt är Accenture en stor och etablerad spelare i konsultvärlden. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom strategi, rådgivning, digitala affärer, teknologi och förvaltning. Karolina Lindström har under sina fem år på Accenture fått prova på ett flertal olika roller – i allt från kortare till längre projekt, både i Sverige och utomlands.

Vad gör du på Accenture?

– Min interna befattning är Manager men ute hos kunderna är jag oftast projektledare. På Accenture har du en roll som visar var du är inom den interna organisationen och vad som förväntas i form av ansvar och ledarskap. Sedan har du andra roller hos kunden som kan variera från projekt till projekt. Jag jobbar inom Technology med systemimplementationer och då specifikt med den molnbaserade plattformen Salesforce. Min roll är mer produktspecifik än branschspecifik så jag jobbar över alla branscher.

Berätta om ert fokus på innovation!

– Våra kunder förväntar sig att vi ska vara kreativa och innovativa, vilket innebär att vi hela tiden måste ha koll på vad som händer i branschen. Just nu bygger vi till exempel upp en kreativ studio med fokus på design och innovation på vårt kontor i Stockholm. Där kan vi snabbt hålla demonstrationer för framtida och existerande kunder med de senaste teknikerna som Internet of Things, Artificiell Intelligens och Virtual Reality. Vi får aldrig bli bekväma utan måste hela tiden se till att hålla oss i framkant.

Vad gör er till en spännande arbetsgivare?

– Eftersom vi är så pass stora kan vi erbjuda globala projekt hos högprofilerade kunder. Åttio procent av de största företagen i Sverige är kunder till oss. Vi har också en extremt bred kompetens, världen över, som vi ser till att nyttja. Vi jobbar mycket med kunskapsöverföring mellan länder och delar erfarenheter med varandra. Accenture har också en väldigt stark företagskultur där det ingår att vi hjälper varandra. Även om vi jobbar ute hos kunden så ser vi till att träffas ofta på kontoret, både inom ramen för arbetet men också i samband med sociala event som brukar vara väldigt uppskattade.

Vad gör Accenture till en utvecklande arbetsplats?

– Företagets styrka ligger i medarbetarna, det är där kompetensen finns. Därför krävs det att vi hela tiden håller oss uppdaterade inom våra områden. Vi har dedikerad tid och budget för vidareutbildning för alla medarbetare varje år. Sedan spelar såklart ledningen en viktig roll i medarbetarnas och arbetsplatsens utveckling. De senaste åren har det funnits ett fokus på mångfald på ledningsnivå, vilket också går ner i organisationen. Vi har jobbat mycket med hur vi ska öka andelen kvinnor, både på studentnivå och ända upp till ledningen. Vi har också ett program för att stötta LGBT-frågor och säkerställa att vi som arbetsplats är inkluderande och öppen. Det är något jag är väldigt stolt över att vara en del av.