”Vi har alla makt över något”
14 Nov 2014 kl: 00:00

”Vi har alla makt över något”

Tycker du att du har makt?
– Min första reaktion var nej, inte i jämförelse med andra. De flesta upplever nog inte att de har makt, men egentligen har vi ju alla makt över något eller någon. Frågespalten jag har i DN är ett privilegium, där har jag chans att framföra idéer som är baserade på psykologi men som också på ett ofrånkomligt sätt speglar mina egna värderingar. Men jag vet inte hur stort inflytande jag har, jag brukar tänka att läsarna får avgöra själva om de vill ta till sig av råden eller inte. Jag ser tydligare hur det jag säger påverkar när jag är i kontakt med mina klienter eller när jag undervisar.

”Jag har samlat på mig titlar för att visa att jag är duglig, på ett sätt som jag kanske inte hade känt ett behov av om jag hade kommit från en annan miljö”

Har du strävat efter makt?
– Nej, snarare efter att påverka tror jag. Jag gillar inte att bestämma vad andra ska göra, det har jag märkt när jag har varit handledare åt psykologistudenter. Jag trivs bättre med att ge min åsikt än att ta beslut åt andra.

Hur har du fått din möjlighet att påverka?
– Psykologi är en stark passion för mig, jag vill alltid veta mer. Jag har arbetarklassbakgrund och faller in i gruppen som har fått ett bättre liv genom att plugga. Jag har samlat på mig titlar för att visa att jag är duglig, på ett sätt som jag kanske inte hade känt ett behov av om jag hade kommit från en annan miljö.

Har du tagit något avgörande beslut i karriären?
– Att sluta på Beroendecentrum och starta eget var viktigt för mig, för det gav mig makt över mig själv. Så länge man behöver arbeta är man ju aldrig riktigt fri, men att starta eget gav mig mer frihet att ta egna beslut och gjorde att jag slapp en del byråkrati.

Har du ångrat något?
– Inte direkt. I vissa situationer har jag ångrat att jag inte har bemött någon lite mjukare eller formulerat mig annorlunda. I psykiatrin eller socialtjänsten har man alltid en sorts makt i förhållande till klienter och det är viktigt att vara respektfull och inte utnyttja sin position. Forskning visar att vi sällan agerar som vi tror att vi gör. Det skulle vara intressant att filma mig själv och se objektivt på hur jag handlar.

Vilka tycker du har för mycket respektive för lite makt i samhället?

– USA:s övervakningsorgan NSA är ett exempel på en institution som har för mycket makt. De som har för lite makt är de mest utsatta i samhället, som hemlösa och tiggare. Personer som kan hamna i fruktansvärda situationer utan att kunna göra något.

Vad drömmer du om att ha makt över?
– Jag skulle vilja vara ekonomiskt oberoende, då skulle jag verkligen äga mig själv. Jag skulle också vilja ha makten att bygga ett hus för de hemlösa kvinnorna jag arbetar med på Klaragården. Det är en situation där jag känner mig maktlös. Jag kan erbjuda psykologisk hjälp men inte den konkreta, ekonomiska hjälp de behöver.