“Vi bidrar till ett mer aktivt och oberoende liv för våra användare”
22 Maj 2017 kl: 00:00

“Vi bidrar till ett mer aktivt och oberoende liv för våra användare”

Som Global Product Manager är Linda Nilsson produktansvarig för Permobils framhjulsdrivna produkter, där bland annat ståstolen F5 Corpus VS ingår. F5 Corpus VS har vunnit pris för sin design och har dessutom stora försäljningsframgångar. Hon arbetar även inom området Software där fokus ligger på Internet of Things och hur Permobil kan ta fram nya smarta digitala lösningar för sina produkter och användare.

– Genom att koppla upp våra produkter och skapa möjligheten att överföra data kan vi skapa lösningar som ytterligare underlättar våra användares vardag. En uppkopplad stol kan till exempel ge information om att något behöver bytas innan det faktiskt går sönder, vilket möjliggör för ett mer förebyggande underhåll. Den kan också exempelvis informera användaren när det är dags att förändra sin sittposition, så att användaren kan tryckavlasta och därmed minska risken för trycksår, förklarar Linda.

Produkter som gör skillnad

Linda berättar att det för Permobil är självklart att deras användare ska kunna ta del av den teknik som finns i dag, vilket också var läkaren och uppfinnaren Per Uddéns vision när han grundade företaget på 1960-talet. Själva kärnan i Permobil är en brinnande passion för att skapa produkter som faktiskt gör skillnad.

– Det är fantastiskt att kunna bidra till ett mer aktivt och oberoende liv för våra användare. Om man tittar ur ett hälsoekonomiskt perspektiv gynnar våra produkter samhället i stort. Möjligheten att stå upp ger till exempel användaren flera medicinska fördelar såsom bättre blodcirkulation, bättre matsmältning, tryckavlastning och inte minst social delaktighet, säger Linda och tillägger:

– Just trycksår är något som kostar sjukvårdssystemet miljontals kronor per år och medför stort mänskligt lidande för den som är drabbad. Vi genomför löpande studier för att kunna påvisa att våra produkter faktiskt minskar risken för trycksår, som på så vis hjälper både individen och samhället.

Den internationella arenan

Permobil finns representerat i alla världsdelar och har runt 1 500 medarbetare globalt. Linda berättar att de hela tiden tittar på olika möjligheter att komma in på nya marknader och att det bland annat hänger ihop med hur välfärdssystemet ser ut i de olika länderna.

– Om man tittar på Kina, där vi fortfarande är relativt små, arbetar vi mycket med att influera olika intressenter. Det handlar om att få dem att förstå varför det vi gör är viktigt – både ur ett humanistiskt och hälsoekonomiskt perspektiv.