10 Jun 2014 kl: 00:00

Vattenfall är ett företag som engagerar

Vattenfalls nya kontor ligger ett stenkast från Friends Arena och är både modernt och socialt. I den öppna receptionen hörs många olika språk, vilket befäster bilden av en internationell atmosfär. Det är engelska som gäller i alla delar av organisationen och trots att bolaget ägs av svenska staten sker en stor del av verksamheten utanför Sverige. 

 
Olof Gertz, Åsa Pettersson och Mathias Franzon möter upp i det öppna kontorslandskapet. Olof arbetar som Head of Human Resources och sitter i koncernledningen. Det innebär att han är ansvarig för HR inom Vattenfall, vilket innefattar bland annat frågor inom ersättning och förmåner, organisations- och ledarskapsutveckling samt hälsa och säkerhet. Åsa är Head of Sustainability (CSR) vilket innebär att hon är ansvarig för hållbarhetsarbetet på Vattenfall. 
– Vi har sju fokusområden när det gäller hållbarhet: miljö, ­män­skliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämlikhet och mångfald. Det är inom de områdena vi ständigt vill förbättra oss. Hållbarhetsfrågor har kanske traditionellt setts ur ett miljöperspektiv, men de andra områdena är minst lika viktiga. Vattenfall har tre primära hållbarhetsmål: att reducera koldioxidutsläpp, växa snabbare än marknaden när det gäller förnyelsebar energi, och bli mer energieffektiva. Mathias arbetar som avdelningschef för Electrical and I&C Engineering, elkraftsteknik inom Business Division Nuclear. Han är chef för en avdelning på nio personer som jobbar med el, styrsystem och teknisk projektledning inom kärnkraft. 
– Jag ser till att verksamheten sköts och deltar även aktivt i olika projekt inom kärnkraft, berättar Mathias.
 
Såväl Olof, Åsa som Mathias är eniga om att Vattenfall är en arbetsgivare i framkant som värdesätter sin personal.  
– Vattenfall är en ansvarsfull och spännande arbetsgivare som satsar på personlig utveckling. Vi verkar i en händelserik bransch där vi är med och bygger upp ett hållbart samhälle men det kan krävas tålmodighet eftersom allting inte händer över en natt. Vattenfall är ett företag som verkligen engagerar och det är häftigt att vara i en organisation som har så mycket fokus på sig, säger Olof och får medhåll av Mathias. 
– Det är många regler och förordningar som styr verksamheten vilket förutsätter att vi har en bred kompetensbas. Variationen av bakgrunder och erfarenheter gör det väldigt roligt att gå till jobbet. 
För Åsas del är det Vattenfalls förståelse och flexibilitet i arbetssituationen när det gäller balans i livet som är det mest positivt utmärkande. 
– Det finns även en stark tilltro till att människor tar sitt ansvar och vill leverera, menar hon.
 
Vattenfall har de senaste åren klättrat på listan över de mest populära arbetsgivarna och det är ett aktivt arbete som ligger bakom. 
– Vi är en del av den utmaning som samhället står inför när det gäller framtidens energiförsörjning. Dessutom är det en internationell och kreativ arbetsplats där man träffar människor från olika länder varje dag, säger Olof.
 
Vad var det som lockade med Vattenfall?
Åsa: – Jag tycker det är spännande att Vattenfall jobbar med framtidens lösningar, att vi är med och planerar samhället och vilken roll vi ska ha i framtiden. Vi är ett företag i ständig utveckling. Klimathotet hänger över hela planeten och Vattenfall är med i teknikens framkant, exempelvis genom utvecklandet av laddhybriden tillsammans med Volvo. 
Olof: – Det är en stor organisation som har en påtaglig komplexitet. Vi arbetar med att förse samhället med en livsviktig funktion. Det krävs mycket för att infrastrukturen ska fungera och vi tenderar att ta det för givet, men det ligger väldigt mycket arbete bakom att vi till exempel kan ladda våra datorer och mobiltelefoner. 
Mathias: – Jag ville lära mig mer om kärnkraft, därför sökte jag mig till Vattenfall. Kärnkraft är en väldigt viktig del av vår energiförsörjning. Som ingenjör och tekniskt intresserad är energiförsörjning fascinerande, en förutsättning för att bo, leva och verka. 
 
Vad är roligast med ditt jobb?
Mathias: – Variationen i arbetet är det roligaste. Det är alltid något nytt som händer och det finns ständigt nya utmaningar som ska lösas. 
Olof: – Att få möjligheten att träffa olika människor från olika delar av världen är det roligaste med mitt jobb. Olika kunskaper­, bakgrunder och åldrar möts naturligt i vardagen.
Åsa: – Möjligheten att påverka vår framtid är väldigt intressant. Vi sitter i en position där vi tillhandahåller en produkt som är nödvändig i samhället. Komplexiteten innebär en påtaglig mångfald, vilket jag ser som väldigt positivt. 
 
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
Olof: – Det finns en stor intern arbetsmarknad och vi ser det som berikande att man som anställd testar olika delar av ­företaget. 
Åsa: – Alla har möjligheter att röra sig inom företaget. Jag har jobbat i elva år och har haft många olika roller. Jag började jobba i Bryssel med lobbying, har jobbat med public affairs och arbetar nu med hållbarhetsfrågor och är stationerad på huvudkontoret i Stockholm.
Mathias: – Jag instämmer med att det finns en mängd olika tjänster som regelbundet utlyses internt. På Vattenfall satsar man mycket på medarbetarna, allt från vidareutbildning inom ledarskap och projektledning till möjligheten att få jobba utomlands. 
 
Vilka råd vill du ge dem som är på väg ut i arbetslivet? 
Mathias: – Du bör sträva efter att lära dig från grunden och inte stressa. Få förståelse för hela verksamheten men börja i detaljerna för att successivt få helikopterperspektivet. 
Åsa: – Jag tror på att stäva efter att alltid göra ett bra jobb. Levererar du ett bra jobb så kommer du och din karriär att utvecklas per automatik. Det är den enda vägen, man kan inte gena. 
Olof: – Det gäller att våga prova på olika saker och att använda sig av magkänslan. En bra förutsättning är att arbetet ska vara kul, utmanande och spännande.