”Vårt hållbarhetsarbete gör skillnad i de länder vi har verksamhet i”
16 Dec 2014 kl: 00:00

”Vårt hållbarhetsarbete gör skillnad i de länder vi har verksamhet i”

Efter examen i Sustainable Enterprising valde Henrik Weinestedt att flytta till Indien för att få nya perspektiv och erfarenheter. I dag har han rollen som Sustainability Manager på Telia­Sonera. Även om han är ­stationerad i Stockholm har han stora delar av världen som arbetsfält.

Det låter som en spännande roll, berätta mer!
– Gruppen jag tillhör arbetar brett med hållbarhetsfrågor inom koncernen. Min uppgift är bland annat att ta fram underlag till vår hållbarhetsredovisning, se till att vi når våra miljömål och utbilda medarbetare. Under hösten reste jag runt i de länder vi har verksamhet i för att hålla workshops, både med medarbetare och leverantörer, för att prata om vårt hållbarhetsarbete. Målet är att höja medvetenheten om de här frågorna, samtidigt fick jag en chans att lära känna nya kulturer och kollegor. TeliaSonera har verksamhet i en mängd olika länder, så mångfalden är stor och utmaningarna många.

”Här finns vilja att bidra till positiv utveckling”

Är det självklart att ni ska vara verksamma i länder där till exempel korruption är utbrett?
– TeliaSonera behövs även i dessa länder. Kommunikation är en grundpelare i samhällsutvecklingen och där kan vi vara med och bidra. Samtidigt är det viktigt att vi lever efter våra värderingar och har en stark affärsetik. Under det senaste året har vi haft stort fokus på att ta fram policies, göra risk­analyser och utbilda medarbetare inom dessa frågor. Vi har lärt av tidigare misstag.

Vad är du mest stolt över?
– Att företaget så tydligt visar att det går att arbeta seriöst med svåra hållbarhetsfrågor som anti-korruption och mänskliga rättigheter även på utmanande marknader. Jag personligen är också särskilt nöjd med våra energieffektiviseringsprojekt som har lett till minskade koldioxid­utsläpp.

Så den som vill ha en internationell karriär på ett ansvarstagande företag bör söka sig till TeliaSonera?
– Det tycker jag. TeliaSonera erbjuder inte bara spännande karriärmöjligheter och en innovativ och mångkulturell miljö. Här finns också ett långsiktigt tänkande och en vilja att bidra till positiv utveckling.