”Vår specialitet är multi­disciplinära projekt”
11 Dec 2014 kl: 00:00

”Vår specialitet är multi­disciplinära projekt”

Josef Pettersson visste vad han ville ha när han avslutat sina civilingenjörsstudier. Jakten på spännande projekt ledde honom till COWI. Trots på förhand höga förväntningar toppades de i praktiken när han fick ta del av företagets skarpa projekt i en unik bransch. Nu är han inne på sitt tredje år som uthyrd konsult på kärnkraftverket Ringhals. 

Berätta om din roll!
– Jag jobbar på vår byggteknikavdelning som i första hand riktar sig mot industriprojektering. Där är jag beräkningsingenjör och har för närvarande uppdrag som kompetensförstärkning i Ringhals AB:s organisation. Jag sitter största delen av tiden ute på deras anläggning och högst på agendan står just nu arbetet med att uppgradera kärnkraftverken så att de lever upp till förhöjda säkerhetskrav. Med tiden har jag fått mer ansvar och blivit mer av en konstruktions- och projektledare vilket gett mig ett visst personalansvar.

Det låter som ett jobb med många utmaningar, berätta!
– Den stora utmaningen är att hinna bli färdig med alla projekt relaterade till myndighetskraven som anläggningen måste leva upp till för att få fortsätta drivas. Kraven ska vara uppfyllda i slutet av 2015 varför de just nu är priori­t­erade. Det viktigaste är att uppgradera säkerhetssystemen för att säkerställa att inga oförutsedda händelser ska kunna påverka säkerheten, det i sig innebär många utmaningar och kräver nya kunskaper av oss, jag har till exempel utökat min kompetens genom kurser i strålskyddsteknik.

Hur ser en dag ut på Ringhals?
– Delar av jobbet utförs inne i anläggningen vilket innebär en säkerhetsprocedur för att ta sig in och kunna utföra arbetet. För oss som tar fram konstruktionsunderlag är det mycket viktigt att vi har koll på hur anläggningen ser ut i dag varför vi måste ut i ”verkligheten”. Allt som ska göras på anläggningen måste planeras oerhört noggrant och stora förändringar kan vi enbart göra under korta perioder när anläggningen är avstängd. Det i sin tur innebär att vi måste ha full koll på vad som ska göras när vi väl går in i anläggningen för att utföra arbetet, då finns inget utrymme för tvekan.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det händer mycket och det är ett väldigt socialt jobb. Här på Ringhals finns hela ledet i processen, allt från beställare och konstruktörer till montageledare och entreprenörer, det är i princip en hel byggorganisation under ett tak. Jag kan följa mina ansvarsområden från beställning till att skruvarna dras på plats inne i anläggningen, det är väldigt roligt att följa hela processen och få direkt feedback på arbetet.

Vilka är COWI:s styrkor som arbetsgivare?
– COWI är ett brett företag med flera olika marknads­områden som exempelvis industri och energi, infrastruktur, byggnad och fastighet samt miljö. Att vi har en enorm kompetens inom företaget ger COWI som organisation en unik styrka, som gör att vi kan ta oss an stora, multidisciplinära och väldigt spännande projekt!