10 Jun 2014 kl: 00:00

Var med och forma framtidens Norrköping

Jenny Iversjö tycker det är viktigt att följa sina drömmar och säger att om du är intresserad av att ha ett jobb med helhetsperspektiv är kommunen rätt plats.

Berätta om din roll!
– Mitt arbete är varierande och innehåller både kortsiktiga och långsiktiga projekt. Jag planerar åtgärder som ska göras gällande trafiksäkerhet. Miljöfrågor är också en del i mitt arbete. Jag ser till att det ställs krav på luftkvalitet och bullernivå, och att det finns möjlighet till hållbart resande genom fungerande gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. När det byggs ett nytt bostadsområde säkerställer jag att de kommunikationsmöjligheter vi önskar finns med i planeringen och att vägarna håller en bra standard för alla typer av fordon och trafikanter. Jag jobbar även med att ta fram beslutsunderlag till våra politiker i trafikärenden.

Vad lockade med Norrköpings kommun?
– Som konsult jobbar du inom ett specifikt område men på kommunen är du med i hela planeringsprocessen och arbetar med ett helhetsperspektiv. Att arbeta med framtidsfrågor för staden och både leda och delta i projekt var också lockande.

Vilka utmaningar möter du?
– I planeringen ska jag ha alla transportsätt i åtanke, från tung trafik och kollektivtrafik till fotgängare. Vi försöker alltid hitta den bästa lösningen men det händer att det blir konflikter mellan de olika grupperna, att få ihop det är en stor utmaning. Alla är vi trafikanter på något sätt med åsikter om hur det ska vara och det är viktigt att på bästa sätt förmedla varför vi planerar trafiken som vi gör. Att ta fram bra beslutsunderlag inför politiska beslut är också en utmaning. Vi fungerar som ett stöd för politikerna och jag vill leverera rätt underlag så att deras beslut blir så bra som möjligt och då är det viktigt att vara välinformerad och tydlig. 
 
Vad är roligast med ditt jobb?
– Att jag får vara med och arbeta med frågor som rör utvecklingen av min egen stad och planera för Norrköpings framtid. I de olika projekten får jag samarbeta med en mängd olika aktörer och det är både roligt och givande. Jag träffar människor från kommunens olika förvaltningar, representanter från näringslivet, fastighetsägare, politiker och medborgare. Jag är stolt över mitt jobb vilket känns roligt.

Vad är det som gör dig stolt över ditt jobb?
– Vi har en bra och tydlig ledning och en närhet till cheferna. I alla projekt arbetar vi efter en projektmodell som fungerar väldigt bra. Jag är också stolt över kommunen som helhet, det är häftigt att arbeta i en så stor organisation och vår styrka ligger i att vi arbetar bra över gränserna mellan de olika kontoren. Vi har också ett bra ärendesystem som medborgarna använder när de vill kontakta oss om de har frågor eller förslag. Vill du utvecklas som person eller medarbetare så upplever jag att det alltid finns en möjlighet till det hos Norrköpings kommun.