”Vår ambition är att skapa en mer hållbar värld”
7 Mar 2016 kl: 00:00

”Vår ambition är att skapa en mer hållbar värld”

År 2015 stod klimat- och utvecklingsfrågorna högt på agendan för världens ledare. Att de tre FN-konferenserna, som avslutades med klimatmötet i Paris kommer spela en viktig roll för jordens framtid, är Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör på det globalt ledande hygien- och skogsindustriföretaget SCA, övertygad om. SCAs hållbarhetsarbete tar avstamp i fem av FN:s 17 hållbarhetsmål: hälsa och välmående, rent vatten och sanitet, hållbar energi, hållbar konsumtion och arbete mot klimatförändringar.

– Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö skapar grunden för tillväxt och lönsamhet.

Hållbarhet genom innovation

SCA har en mängd kända varumärken i sin portfölj, såsom Libero barnblöjor, Libressebindor och TENA inkontinensprodukter. Med mottot – hållbarhet genom innovation – skapas ständigt nya produkter och tjänster som leder till ökad livskvalitet för människor.

Ett exempel inom inkontinensområdet är TENA Identifi, en internetbaserad lösning som ger vårdpersonal på till exempel sjukhus och äldreboende möjlighet att upptäcka urinvägsinfektioner och avläsa läckagemönster hos patienter, vilket gör att de kan välja rätt inkontinensskydd och planera in när de ska bytas. Detta ger mer tid över till patienterna och blir även en vinst för plånboken och miljön.

SCA har de senaste åren expanderat på tillväxtmarknader i Latinamerika, Asien, Östeuropa och Asien. På vissa platser finns varken rinnande vatten eller fungerande toaletter, något Kersti Strandqvist själv fått uppleva då hon i sin tidigare roll som forsknings- och utvecklingschef besökte kvinnor i olika utvecklingsländer. Kvinnornas hem kunde vara skjul byggda av korrugerad plåt.

”Som stöd används SCAs egenutvecklade app ‘Ellas handtvätt’.”

– De upplevelserna präglar mig än i dag och det finns ett starkt driv i mig att bidra till att människor får det bättre. Vad SCA gör, utöver att erbjuda bra hygienprodukter, är till exempel att utbilda unga kvinnor om menstruation och barn om vikten av god handhygien, något som minskar risken för att bli sjuk. I Kina där 50 000 barn varje år insjuknar i mul- och klövsjukan bidrar vi just nu till en studie för att se om smittspridning kan minskas genom att barnen tvättar händerna på rätt sätt. Som stöd används SCAs egenutvecklade app ”Ellas handtvätt”.

Bekämpar klimatförändringar

Som Europas största privata skogsägare spelar SCA även en viktig roll i det globala klimatarbetet, då skogen absorberar en stor mängd koldioxid. Återplantering är centralt inom SCAs miljöcertifierade skogsbruk och företaget arbetar även med att ersätta fossilt bränsle med biobränsle i produktionen.

– Vår medarbetarenkät visar att SCA har väldigt stolta och engagerade medarbetare. Jag tror det beror på att vi alla delar SCAs vision om en mer hållbar värld.