Välj ett nytt semestermål – för hjärnans skull
19 Mar 2019 kl: 00:00

Välj ett nytt semestermål – för hjärnans skull

Visst är det bekvämt att åka till en bekant plats på semestern, men om du vill få ut mer av ledigheten än bara avkoppling är det dags att tänka om. Genom att resa till en destination du aldrig tidigare besökt kan du även växa som person, menar
Harvard Business Review listar psykologiprofessorn Todd Kashdan tre psykologiska fördelar med att resa utanför sin komfortzon:

1. Förbättrad psykologisk flexibilitet

En amerikansk studie visar att utlandsresor förbättrar vår förmåga att kanalisera vår uppmärksamhet och energi, vilket hjälper oss att hantera situationer effektivt i stället för att omedelbart reagera på våra känslor. Ju fler länder studiedeltagarna besökte eller ju närmare de kom de lokala kulturerna, desto bättre blev effekten.

2. Ökad empatisk förmåga

De som reser till nya länder blir mer icke-dömande mot människor de inte känner och bättre på att avgöra huruvida en persons handlingar återspeglar hens personlighet eller kan vara påverkade av situationsfaktorer, visar den amerikanska studien.

Även kinesisk forskning pekar på att de som har besökt flera länder har ökad tolerans och förtroende för främlingar – och i större utsträckning uppskattar andra människors kunskap, livssyn och kompetens.

3. Utvecklad kreativitet

Nya intryck ger ny inspiration! En holländsk studie visade att personer som hade varit på utlandssemester i två-tre veckor kom med fler och mer skiftande idéer på alternativa sätt att använda vardagliga objekt, som klossar, skedar och pennor. Resultatet bekräftas av forskare från Singapore som har hittat ett samband mellan hög exponering för andra kulturer, till exempel genom resande, och okonventionell problemlösning.

Pssst! Tänk på att resande till nya länder inte måste innefatta en flygresa eller två – vill du vara snäll mot både dig själv och miljön kan du med fördel upptäcka platser som går att nå med exempelvis tåg.