Vägen till en bättre måndag!
25 Jun 2020 kl: 00:00

Vägen till en bättre måndag!

“Jobbet har ofta en stor del i vår sociala vardag och är ett viktig element i vår personliga identitet. Att göra något som känns meningsfullt eller utvecklande blir allt viktigare. Vad vi jobbar med – med vem – och hur, påverkar i högsta grad hur vi mår. Vi anser också att rådgivning ska vara enkelt, tillgängligt och inspirerande.”

Go Monday grundades våren 2013 och hjälper människor att utvecklas och ta nästa steg i jobblivet. De erbjuder en rad rådgivande tjänster för att du som yrkesverksam ska kunna få snabb hjälp att komma vidare i ditt jobbliv när du behöver det. Rådgivningen som erbjuds inkluderar bland annat vägledning när du vill byta jobb, intervjuträning och löneförhandling. Tjänsterna utförs online och består av råd baserade på den väl beprövade NBT-metoden.

Utveckling anses ofta vara linjär och klassisk karriärvägledning utgår oftast från ett linjärt synsätt där både våra preferenser och omvärlden antas vara fasta. Man sätter planer för 10 år fram i tiden snarare än att ta en sak i taget och vara beredd att byta riktning på vägen. De allra flesta av oss har dock andra prioriteringar när vi tar vårt första jobb jämfört med tio år senare. Go Monday jobbar istället med en cirkulär process – för att utvecklas mot mer och mer givande jobb eller uppdrag behöver du kontinuerligt ta ut en riktning, röra dig åt det hållet och justera allt eftersom.

Genom vårt samarbete får du som Shortcut-läsare tillgång till en rad olika guider, som alla kan hjälpa dig i ditt yrkesliv. Som medlem har du även rabatt på Go Mondays rådgivande tjänster. Är du nästa person som Go Monday hjälper på vägen mot att tycka om måndagsmorgnar?

För mer information, besök Go Mondays hemsida!