10 Jun 2014 kl: 00:00

Utveckling och förbättring i fokus

Jenny Johansson säger att något av det roligaste med hennes jobb är att ha en vision och försöka nå dit, att ha en idé och sedan fullfölja den. 

 
Vad var det som lockade dig till BillerudKorsnäs?
– När jag sökte jobb efter examen hittade jag en traineetjänst på BillerudKorsnäs som verkade intressant. På intervjun blev jag så bra mottagen att jag bestämde mig för att ta tjänsten om jag fick den. Nu har jag varit här i tolv år, fått prova på många olika tjänster och trivs väldigt bra.
 
Vad är ni riktigt bra på i er organisation?
– Det som har varit roligt hela vägen är att jag har fått nya ansvarsområden och hela tiden fått möjlighet att lära mig nya saker. För cirka två och ett halvt år sedan tog vi beslut om att starta ett förbättringsarbete genom något som heter World Class Operations Management (WCOM). Det handlar om att driva ett förbättringsarbete genom alla led i organisationen och hela tiden förändra till det bättre, men också följa upp så arbetet verkligen genomförs och ger resultat. Målet med arbetet är att få en större output från verksamheten. Jag är stolt över att vi har hållit i förändringsarbetet sedan starten och fortsätter att driva förändringen trots att vi ibland stött på motgångar.
 
Vilka utmaningar möter du?
– Jag är ansvarig för massabrukets hela verksamhet, både den operativa och att fortsätta implementera WCOM. Vi är en stor organisation med cirka 250 anställda och att se till att alla är delaktiga och få alla att arbeta åt samma håll är en stor utmaning. En del i förändringen är att se till att alla beslut fattas på rätt nivå och att få till en modell som stödjer det beslutsfattandet. Det är stora förändringar vi gör och att hitta metoder som gör alla motiverade är en väldigt rolig del i arbetet.
 
Vilka egenskaper har du nytta av?
– Ledarskapet är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Jag måste kunna delegera, fatta beslut, motivera och leda arbetet framåt. Det räcker inte att motivera de som jobbar i min direkta närhet utan jag måste nå ut till alla anställda. En viss dos av envishet krävs också eftersom det är viktigt att vara uthållig och inte ge upp. 
 
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
– I och med att BillerudKorsnäs är ett så stort företag finns det möjligheter att utvecklas inom många olika områden och byta mellan olika discipliner. Inom produktion är de vanligaste utvecklingsvägarna att antingen gå mot specialisthållet eller att klättra på den klassiska karriärtrappan som chef och ledare.
 
Vilka råd vill du ge dem som är på väg ut i ­arbetslivet?
– När du studerar är det inte så lätt att veta vad du ska välja och hur det blir när du gjort ditt val. Mitt tips är att du faktiskt kan göra det mesta roligt och att det alltid finns möjligheter till förändring där du befinner dig. Det är viktigt att inte tänka allt för mycket på sin nästa position utan fokusera på att göra ett så bra jobb som möjligt där du är. Gör du ett bra jobb kommer du att få möjligheten till något nytt när den dyker upp.