10 Jun 2014 kl: 00:00

Utvecklas på Handelsbanken

Både 28-åriga Michaela Morén och 31-årige Johan Lorentzon började på Handelsbanken som sommarvikarier. Några år senare sökte de på varsitt håll tjänsterna som kontorschefer, tjänster som de till slut blev erbjudna och med skräckblandad förtjusning tackade ja till. Friheten att ta egna beslut i kombination med ständig tillgång till råd och stöd får dem att trivas och utvecklas i sina roller.

Hur har vägen till era nuvarande roller sett ut?
Michaela: – Jag jobbade extra på Handelsbanken under studierna och fick fast jobb 2008. När jag efter rekryteringsprocessen sa ja till uppdraget som kontorschef 2011 var min första känsla "Gud, vad har jag gjort?". Jag är glad att jag tog chansen och har aldrig ångrat mig. Det har gått jättebra och jag har fått starkt stöd från chefer och medarbetare.

Johan: – Jag började som sommarvikarie 2002 och blev anställd efter studierna. 2007 sökte och fick jag rollen som kontorschef på Handelsbanken i Kalmar Berga. Jag var 25 år och först lite osäker på hur jag skulle klara det, men det var fantastiskt roligt. Vi var ett litet team där alla hjälptes åt och jobbade efter principen ”learning by doing”. Med den erfarenheten i bagaget sökte jag sedan kontorschefsrollen i Emmaboda 2011.

Vilka utmaningar  finns i kontorschefsrollen?
Michaela: – Att ansvara för medarbetarnas utveckling och välmående och att coacha teamet till att nå de gemensamt uppsatta målen är en utmaning. Jag brukar tänka på chefer jag har sett upp till och vad de har gjort bra, och försöker implementera det i mitt eget ledarskap.

Johan: – Utmaningen är att jag är ensam ansvarig för kontorets marknad. Tillsammans med medarbetarna på kontoret är vi närvarande för våra kunder och aktiva i det lokala näringslivet. Kontoret är banken på orten!

Vad är det bästa med att arbeta i Handelsbanken?
Michaela: – Att vi är en decentraliserad organisation som gör att vi kan ta snabba beslut med kunden i centrum. Här  finns en bergfast tro på individen. Vi får ta stort ansvar och ges stor beslutandefrihet, samtidigt som det alltid  finns tillgång till råd och stöd från andra kollegor runt om i organisationen. Att jobba här är nästan som att ha ett eget företag. Vi har stor möjlighet att påverka.

Johan: – Kontorschefer i Handelsbanken har eget resultatansvar fullt ut vilket innebär att det är jag som beslutar om investeringar och vilka affärer vi ska göra. Bland det roligaste med mitt jobb är att se hur kontoret och medarbetarna utvecklas tillsammans.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
Michaela: – Det  finns mycket att välja mellan, både när det gäller arbetsområde och arbetsplats. I framtiden vill jag pröva nya utmaningar, kanske genom att
bli chef för ett kontor med en annan marknad och fler medarbetare.

Johan: – Handelsbanken har verksamhet i 24 länder, vilket skapar möjligheter både för medarbetarna och banken. Själv gjorde jag under förra året praktik i England. Det är inspirerande att se hur vår kultur genomsyrar Handelsbanken överallt.