Utnyttjad på praktikplatsen? Här är dina rättigheter som praktikant
9 Nov 2021 kl: 00:00

Utnyttjad på praktikplatsen? Här är dina rättigheter som praktikant

Som student har du vanligtvis en praktikperiod i slutet av din utbildning som finansieras med studielån, alternativt så är du färdigutbildad utan erfarenhet och tar en praktikplats för att få en fot in i branschen. Det är ovanligt att en sådan praktikplats betalar ut lön, och det är därför viktigt att du utnyttjar den perioden för att verkligen lära dig de saker som sedan kommer att krävas i arbetslivet. Många unga inleder sin praktik i hopp om att efter perioden få en fast anställning på företaget. Detta är dock allt annat än garanterat, och just därför ska du inte låta dig själv utnyttjas som gratis arbetskraft utan att få göra saker som är viktiga för din egen utveckling i yrkesrollen.

Kräv riktiga arbetsuppgifter

På en sämre praktikplats utnyttjas ofta praktikanter för att göra de uppgifter som den övriga personalen inte vill göra. Ha därför alltid i åtanke att du är där för att lära dig branschen, inte för att vara kollegornas personliga assistent. Om du jobbar utan lön ska du helt enkelt få valuta för ditt arbete i form av praktisk erfarenhet. Om du känner att du bara får meningslösa uppgifter ska du ta ett samtal med din handledare och vänligt men bestämt förklara varför du är där. I början av din praktik kan du ta med dig en punktlista där du skrivit ned dina förväntningar på praktiken, som du presenterar för din handledare.

Se till att du är försäkrad

När du börjar på din praktik är det bra att du så snart som möjligt skriver ett avtal med företaget du ska praktisera på. Avtalet funkar som en försäkring om du sedan upplever att du blir utnyttjad under praktiken. Kontraktet ska vara tydligt, och bör inkludera hur lång praktiken är, vilka arbetstider som gäller, vem din handledare är och vilka arbetsuppgifter du har.

Ha koll på dina rättigheter

Som praktikant har du en hel del rättigheter du bör känna till. Du har exempelvis rätt till en handledare som ska finnas där för att guida dig, tydliggöra förväntningar och kontinuerligt ha avstämningsmöten med dig. I slutet av praktikperioden har du även rätt att få ett intyg från praktikplatsen.

Du är praktikant – inte anställd

På en sämre praktikplats kan det vara så att du förväntas fungera som en ersättare till en ordinarie medarbetare, istället för att företaget rekryterar till positionen. Så ska det inte vara. Eftersom du inte har arbetslivserfarenhet kan du inte förväntas utföra arbetsuppgifter utan handledning. Om du utför arbetsuppgifter som ingen annan på företaget har kompetens för är du uppenbarligen så pass värdefull att du förtjänar att få betalt för det. Om du känner att du blir utnyttjad är det viktigt att du vågar säga till! Prata med din utbildningsledare, och sedan din handledare på praktikplatsen. Om det inte sker någon förändring så kanske du ska överväga att byta praktikplats.

 

Sammanfattningsvis är viktigt att poängtera att de flesta företag som erbjuder praktikplatser värnar om dig och din utveckling. Arbetsgivarens förhoppning är ofta att praktiken ska leda till en anställning, och är därför måna om att ge dig de redskap som krävs för att du ska lyckas i rollen – oavsett om det är hos dem eller på ett annat företag.