Utmanar fastighets-vd:ar i jämställdhet
31 Mar 2017 kl: 00:00

Utmanar fastighets-vd:ar i jämställdhet

AllBright skriver om satsningen i ett pressmeddelande på sin hemsida. Amanda Lundeteg, som är med i Shortcuts åsiktspanel, är vd för stiftelsen.

– Vi har samlat fyra bolag som vill utvecklas. De sätter konkurrensen åt sidan och är istället intresserade av att samarbeta för en mer jämställd bransch. AllBright vill ge bolagen kunskapen som är katalysatorn för förändring, säger Amanda Lundeteg i pressmeddelandet.

AllBright har tagit del av en undersökning från Fastigo, som visar positiva resultat. På bara fem år har andelen kvinnor i ledningarna ökat från 18 till 33 procent. Om man ser till hela branschen är drygt 4 av 10 i ledningsgruppen kvinna, enligt undersökningen.

”Fler vd:ar behöver finna modet att växla upp utvecklingstakten.”

– Branschen har fattat att jämställdhet är bra för affärerna och bolagen är angelägna om att återspegla människorna som de verkar för. Dessa bolag bygger fastigheter och skapar samhällen som ska komma såväl kvinnor som män till gagn, säger Lundeteg.

Men det finns fler steg att ta. Nu lovar vd:arna för bolagen Akademiska Hus, Castellum, Forsen och MKB Fastighets AB att bli bättre genom ett aktivt samarbete med stiftelsen AllBright.

– Vd:arna har valt att bli konkreta, sätta mål, pröva nya arbetsmetoder och möta varandra för att gemensamt ta fram de bästa handgreppen, menar Lundeteg.

AllBright har tecknat ett avtal med vd:arna som innebär att företagen i fråga åtar sig att gå igenom ett första fyrstegsprogram under 2017. De ska kartlägga jämställdheten, budgetera för ett aktivt arbete, utbilda bort okunskap och målsätta representationen i ledningen.

– Fler vd:ar behöver finna modet att växla upp utvecklingstakten. AllBright agerar bara ögonöppnare och bidrar till ett första steg. De stora avgörande stegen måste ske ute på bolagen.