10 Jun 2014 kl: 00:00

”Utmanande arbetsuppgifter på SEB”

Efter några år på Nasdaq OMX tog Niclas Samuelsson klivet över till SEB. Under de senaste åren har han arbetat som testledare för mjukvarutester, testprojektledare för större IT-projekt och avdelningschef. I dag har han en nyskapad roll som IT Solution Manager.

Berätta om din roll!
– Jag är leveransansvarig för våra IT-lösningar inom Securities, det vill säga värdepappersområdet. Tillsammans med en Business Solution Manager, som är min motpart på affärssidan, utvecklar jag strategier för IT-området som sedan omvandlas till mål och planer utifrån vilka vi styr och prioriterar verksamheten. Det kan handla om allt från daglig förvaltning, såsom att hantera incidenter och uppgradera plattformar, till att ändra funktionaliteten i något av våra system. Våra fem leveransteam bestående av utvecklare, designers, arkitekter och testare står för det operativa arbetet medan jag ansvarar för strategin, styrningen och leveransen.

Varför är det spännande att jobba med IT på en bank?
– Mycket för att IT är så kritiskt för en bank. Alla transaktioner sker digitalt och allt fler kunder gör sina betalningar över internet eller via mobilen. Vi måste se till att alla system är säkra och fungerar utan störningar. Finanskrisen har lett till stora förändringar i branschen, bland annat genom fler regelverk och lagkrav att förhålla sig till, vilket inte bara påverkar affärsverksamheten utan även våra IT-system. Jag och mina kollegor måste ibland leverera IT-lösningar under skarp deadline när nya reglerverk träder i kraft.

Vilka karriärmöjligheter kan SEB erbjuda unga dataingenjörer?
– Vår IT-organisation består av cirka 1 400 med­arbetare i Sverige och vi har en stor mängd olika roller och områden som man kan arbeta inom. SEB har även IT-avdelningar i Frankfurt och Baltikum, vilket öppnar för internationella möjligheter. Jag har själv jobbat i Litauen som ansvarig för ett testprojekt inom ramen för ett större IT-projekt.

Varför ska man välja SEB och inte någon annan bank?
– Framför allt för kulturen och utvecklingsmöjligheterna. SEB satsar mycket på kompetensutveckling och att hitta nya utmanande arbetsuppgifter till sina medarbetare.