”Utanförskap är största drivkraften”
5 Dec 2014 kl: 00:00

”Utanförskap är största drivkraften”

>> Tillbaka till Uppstickarlistan 

Berätta om Comic Health!
Robin:
– Comic Health är ett IT-stöd för interkulturell kommunikation som utbildar och informerar patienter/invånare på deras eget modersmål via bildspel med lättläst text, röstuppläsningar och bilder. Kommunikationsstödet används före, under och efter vårdbesöket för att överbrygga språkbarriärer och stärka patientens självstyre. Comic Health tilldelades Sveapriset 2013 som är Kvalitetsmässans pris för Sveriges bästa innovationsidé i vården. Innovationen utvecklas nu i ett projekt på Angereds Närsjukhus med stöd av Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Hur fick ni idén?
Robin:
– I slutet av mina studier som interaktionsdesigner genomförde jag en pilotstudie inom interkulturell kommunikation i sjukvården. Jag besökte olika myndigheter, vårdcentraler, sjukhus samt en flyktingförläggning och märkte att myndighetsinformation inte var anpassad till den stora mångfalden bland invånarna i samhället. Tyvärr är språkbarriärer ofta en stor anledning till utanförskap och jag kände att här finns mycket att förändra. Jag började därefter skissa på lösningar för patient- och invånarinriktad kommunikation på modersmål.

Elin:
– Robin tog kontakt med mig i egenskap av illustratör och pedagog för att få min infallsvinkel på idén. Jag nappade direkt eftersom de problem han kommit i kontakt med också var sådana jag mött ifrån arbete inom skola och vård. Vi insåg snabbt att vi hade en liknande vision för idén och har sedan dess utvecklat den vidare.

”Utanförskap är en styggelse vi måste motarbeta i samhället”

Vad inspirerar er?
Elin:
– Människors drivkraft och engagemang! På vägen har vi fått många positiva tillrop, nya infallsvinklar och konstruktiv kritik av personer som tillsammans med oss vill se detta ske.

Robin:
– Min erfarenhet av utanförskap är min absolut största drivkraft. Utanförskap är en styggelse vi måste motarbeta i samhället. Det brinner verkligen inom mig när jag skapar något betydelsefullt som alla kan ta del av.

Vad är det mest uppstickiga ni gjort i år?
Elin:
– Att gå från idé till verklighet genom projektet!

Robin:
– Vi är uppstickiga eftersom vi rör om i grytan och visar på att det går att plocka upp goda idéer likt vår och utveckla den i den offentliga vården. Jag tror jag talar för oss båda när det känns lite ofattbart att vi som unga människor kan påverka samhället påden här nivån. Det är väldigt roligt och jag tror vi har inspirerat många människor med vår passion.

Vad har ni för planer för 2015?
Elin:
– Vi kommer att delta i kvalitetsmässan 2015 med resultaten av projektet. Samt kommer hälso- och vårdinformationen om diabetes att erbjudas samtliga landsting i Sverige som en fri nyttighet. Det rör sig om drygt 350 digitala illustrationer och 80 scenarios på tio språk i lättläst text och tal som förklarar hur det är att leva med diabetes. Alltihop blir åtkomligt via mobil, läsplatta och dator.