10 Jun 2014 kl: 00:00

Trafikverkets traineetjänst ledde till Etiopien

När Jenny Röström sökte till Trafikverkets traineeprogram stack hon ut i konkurrensen. Hon gjorde sitt exjobb på Trafikverket förra våren och fick då en positiv bild av Trafikverket som arbetsgivare. Hon hörde sig för bland ex-traineer som hade mycket gott att säga om programmet. Sedan september förra året är hon en av 16 utvalda som går programmet.

Berätta om programmet!
– Det är uppdelat i två delar, en central del och en individuell. I den individuella delen finns det stort utrymme att själv vara med och påverka och man sätter upp mål tillsammans med sin handledare och chef. Den centrala delen består av utbildningar och studiebesök. Vi har till exempel varit nere i tunnlarna i Norra Länken, besökt Högakustenbron och i november ska vi besöka Kiruna, staden som måste flyttas. Vi har också besökt näringsdepartementet och olika kommuner. Vi har gått utbildningar inom ledarskap, vägteknik och järnväg. Traineeprogrammet har fått mig att förstå komplexiteten och gett mig en helhetsbild av verksamheten.

Vad har varit bäst hittills?
– Höjdpunkten var vår sex veckor långa utlandspraktik i Etiopien. Vi var där för att hjälpa till i ett spårvägsprojekt och förbättra kollektivtrafiken i Addis Abeba. Vi upplevde många kulturskillnader och det var väldigt inspirerande att få hjälpa till att effektivisera deras arbete. Det är häftigt att kunna bidra till samhällsutvecklingen, framför allt i ett u-land där man kan påverka många människors liv. Det var en härlig känsla och en unik chans!

Berätta om din roll!
– Som projektingenjör sitter jag med i projektledningen för flera projekt av varierande storlek. Jag är till exempel biträdande projektledare för en gång- och cykelväg samtidigt som jag jobbar med en ombyggnad och nedsänkning av E45 i centrala Göteborg. Det är ett stort projekt som beräknas vara klart 2019. Det är en stor utmaning som ställer höga krav på framkomligheten under bygg­tiden eftersom det är väldigt centralt och påverkar många människor.