”Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”
30 Nov 2016 kl: 00:00

”Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”

Fungerande infrastruktur är avgörande för ett lands utveckling och i Sverige är det Trafikverket som är spindeln i nätet. Ansvaret är stort. Företagande, bostadsbyggande och samhällsutveckling är beroende av smarta transportlösningar som är hållbara i dag, likaväl som i framtiden.

Smidigt, grönt och tryggt

Alla känner kanske inte till att utöver väg och järnvägar ansvarar Trafikverket även för flyg- och sjötrafiksutvecklingen. En annan viktig del av uppdraget är att stödja den trafik som kommersiellt inte lönar sig men som ändå är av stor vikt att upprätthålla för samhället. Det kan exempelvis handla om att integrera delar av Sverige som annars hade riskerat bli avskurna från det omkringliggande samhället.

– Framsidan av den stora mediala uppmärksamhet vi får är att människor är väldigt engagerade i vad vi gör. Transportmöjligheter påverkar verkligen våra liv i vardagen och för mig är det motiverande att hela tiden kunna se konkreta resultat av vårt arbete. Det ska vara enkelt, så miljövänligt som möjligt och tryggt att färdas i vårt land, säger Lena.

Digitalisering även på vägarna

Trycket på transportsystemen i storstadsregionerna är stort och där jobbar Trafikverket intensivt med att förbättra kapaciteten. Målbilden är att minska tiden mellan bostad och arbete som i dag är relativt lång för många. Samtidigt jobbar man också med att möta digitaliseringen som redan spelar en roll, även inom trafiksystemen.

– I ett internationellt perspektiv har vi i Sverige varit väldigt framgångsrika på att sänka dödligheten i trafiken. Det är viktigt att vi hänger med i den tekniska utvecklingen, den kan hjälpa oss att fortsätta hålla låga olyckstal samtidigt som det möjliggör miljövänliga lösningar när vi hela tiden strävar mot målet att ha en fossilfri fordonsflotta. För att klara målen satsar vi mycket på vidareutbildning av våra medarbetare och jobbar i projekt där många olika yrkeskompetenser tas tillvara. På så sätt utmanas vi att ständigt söka nya innovativa lösningar, säger Lena.