Topp 5: Viktigaste chefsegenskaperna
CV-hjälpen 29 Jul 2015 kl: 00:00

Topp 5: Viktigaste chefsegenskaperna

Niklas Aubell är ny affärsutvecklingschef för Proffice Groups rekryteringserbjudande. Med en bakgrund som headhunter har han lång erfarenhet av att rekrytera till ledande positioner. Han menar att en av de viktigaste förutsättningarna att lyckas som chef i framtiden är att kunna förstå och engagera de människor du ska leda.

Vill du bli chef? Beskriv dig så här i cv:t…

Ärlighet och transparens blir allt viktigare hos chefer

– Det allra viktigaste är förstås alltid att du är tillräckligt kunnig inom ditt område och förstår dina medarbetares utmaningar samtidigt som du är korsfunktionell och förstår processerna som leder vägen framåt. Men något som blir extra viktigt i tider då vi på grund av ekonomisk kris får hårdare revision är ärlighet. Ärlighet och transparens blir dessutom än viktigare när generation Y och Z på riktigt gör entré på arbetsmarknaden.

”Att hitta chefskandidater har tvärtom blivit enklare. Det som är svårt är att hitta rätt chefer”

De yngre generationerna är vana att ha all information tillgänglig och att få vara med i beslutsprocessen. Niklas Aubell lyfter vikten av att vara en ledande förebild.

– Det är visserligen inget nytt, men det bör betonas att en modern chef är en stark företrädare för jämställdhet och mångfald. Idag kommer du inte undan med att ducka för frågan genom att exempelvis skylla på hög arbetsbelastning. Du förväntas driva en aktiv agenda. Det är också viktigt att i ord och handling visa att du är en världsmedborgare och se till att ni arbetar med er miljö- och klimatpåverkan.

Niklas poängterar att de stora kommande pensionsavgångarna gör att konkurrensen om rätt medarbetare hårdnar vilket ställer krav på chefen:

– Du som chef, måste agera på ett sätt som visar att ni faktiskt vill behålla era duktiga medarbetare. Visa att ni satsar både på kompetens- och ledarskapsutveckling.

Inte svårt att hitta chefer – men att hitta rätt chefer

Är det svårt att hitta chefer idag?
– Nej, att hitta chefskandidater har tvärtom blivit enklare. Det som är svårt är att hitta rätt chefer. Med mängder av uppdaterade rekryteringsdatabaser och inte minst med Linkedins intåg ökar accessen till intressanta kandidater. Men utmaningen är, som den alltid varit, att hitta rätt chef till rätt organisation och roll. Det krävs en förmåga att kunna bena ut organisationens kultur och verksamhetsbehov och därmed hitta rätt person för jobbet. Att så att säga ”översätta en kandidats erfarenhet för den specifika rollen”.

– Det finns vissa egenskaper som en chef måste ha, men att du har dessa, behöver inte per definition betyda att du kan vara en bra ledare i alla situationer. En framgångsrik fotbollscoach skulle med största sannolikhet inte göra bra ifrån sig som CFO – och vice versa. Däri ligger fortfarande rekryterarens utmaning.

Niklas tipsar: Topp 5 egenskaper företagen vill se hos sina chefer

Driven. Som ledare måste du ha ett driv, en stark inre vilja bidra till att förbättra och förändra – oavsett om företaget befinner sin i uppgång eller nedgång. Drivet, viljan att förändra och att fokusera på resultatet är A och O hos en framgångsrik chef. Som chef får du aldrig glömma verksamhetens kärna oavsett om du har funktionellt ansvar eller är vd: du måste ha förmågan att jobba enligt tydligt uppsatta mål.

Nyfiken. En bra chef kan lukta sig till vad som kommer härnäst genom att vara nyfiken och kika runt husknutar efter globala trender. Att hela tiden fråga sig ”Hur påverkar det här oss”, ”vad kan vi göra av det här”, kommer att driva verksamheten framåt. Inte minst är det viktigt att du håller koll på vad som händer på IT-området.

Analytisk. Som chef bör du ha förmågan att organisera inte bara ditt eget arbete utan även hela organisationen. Du måste kunna analysera på vilka sätt ni samarbetar bäst, hur ni skapar tydliga ansvarsområden och mandat, och så vidare. Studier visar för övrigt att den analytiska förmågan är en viktig framgångsfaktor i vilket jobb som helst: administratör eller vd spelar ingen roll.

Mogen. Personlig mognad har inget med ålder att göra. Förmågan att se sig själv i olika sammanhang, och vara medveten om dina egna styrkor och svagheter är helt avgörande för att du ska kunna bygga ett komplett team. Ingen människa är perfekt och du behöver ett lag som kompletterar dina svagheter. Att stå för ett teambaserat arbetssätt, där man strävar mot samma mål och genuint vill varandra väl och bryr sig om varandra, där har du ett framgångsrecept.

Empatisk. Du kan vara hur affärsorienterad och analytisk som helst, men får du inte med dig dina medarbetare på tåget så kommer ni ingen vart. People management skills är viktigt i många roller, men särskilt viktigt som chef. Kopplar du inte allt du gör till empati och har förmågan att engagera människor kommer du ha svårt att lyckas.