18 Nov 2010 kl: 00:00

Test: Stressar du ihjäl dig?

Drygt 1000 personer dör av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Dålig arbestmiljö kan leda till cancer, lung- och luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer i en rapport som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

Professor Bengt Järvholm, överläkare i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och en av de ansvariga för rapporten, säger till DN att han är säker på att resultatet inte är någon överdrift utan snarare en underdrift.

Störst dödlighet står hjärt- och kärlsjukdomar för. Framförallt hjärtinfarkterna sticker ut. De kan orsakas av skiftarbete, avgaser, passiv rökning  − och stress:
– Stress har setts som en trivselfråga, och inte som det livsfarliga arbetsmiljöproblem som det är, kommenterar Bengt resultatet.

Att ha höga krav på sig, samtidigt som man har låg kontroll över hur arbetet utförs är sådant som skapar stress.


Hur ligger du till? Stressar du ihjäl dig? Testa dig själv här!

Stresstestet är framtaget av Gunilla Burell vid Uppsala universitet och visar reaktioner vid stress. (I Shortcuts test finns det dock tre i stället för fyra svarsalternativ).