16 Sep 2010 kl: 00:00

Sweco satsar på sina medarbetare

Från Swecohuset i Stockholm har Jonas Ulfvin en intagande utsikt över Swecos kärnverksamhet – samhällsbyggnad.

Hur har din karriär inom Sweco sett ut?
– Jag har hela tiden jobbat inom konstruktion. Som nyexad fick jag chansen att bli dukig på ritprogram, något som var ganska nytt då. Samtidigt jobbade jag tillsammans med min mentor i mindre projekt. Så småningom fick jag ha hand om projekt själv, för två år sedan blev jag gruppchef.

Berätta om ditt jobb!
– Jag är gruppchef med ansvar för tolv personer inom region industri, ofta med stora gruvbolag och pappersindustrier som kunder. Säg att en kund köpt en stor och dyr maskin till sin gruvdrift. Vi ser till att byggnaden som maskinen ska stå i håller rätt temperatur, luftfuktighet med mera. I projekten jobbar jag som uppdragsledare, vilket innebär att jag har ett resursmässigt och ekonomiskt ansvar gentemot kunden. Det är roligt att möta dynamiska krav, det ställer oss inför intressanta utmaningar. Miljö och ekonomi har blivit viktigare vilket gör att Sweco kan hjälpa kunderna med alla discipliner i projekten.

Vad gör du mer?
– Som chef är min roll att se till att mina medarbetare har rätt arbetsbelastning. Att de trivs på jobbet är prio ett. Sedan har jag så klart ett ekonomiskt ansvar vad gäller budget, löner, prognoser och liknande. Men fokus ligger främst på medarbetarna, jag vill att de ska känna att de alltid kan vända sig till mig.

 

Är det något som kännetecknar hela Sweco?
– Absolut! Sweco satsar på sina medarbetare och vill att de ska trivas och växa inom bolaget. Sweco är ett brett bolag, all kompetens inom samhällsbyggnad finns i det här huset. Så du kan verkligen göra karriär inom företaget, som specialist eller i en ledarroll. En annan fördel med att vi sitter på så mycket kompetens är att du får ett stort kontaktnät.

Text: Anna Blomberg