Sverige utklassat i global lyckomätning
9 Mar 2015 kl: 00:00

Sverige utklassat i global lyckomätning

Världen har blivit en lyckligare plats, men Sverige hamnar på efterkälken. 61 procent av svenskarna är i nuläget lyckliga över sin livssituation. Jämfört med grannländer som Danmark (76%), Finland (80%) och Island (73%) ligger vi alltså långt ned på den nordiska lyckostegen. Även sett ur ett globalt perspektiv, där lyckogenomsnittet ligger på 70 procent (en ökning med 10% från 2013), framstår vi som ganska missnöjda.

Läs också: Så lurar du deppen med appar.

Det är siffror från undersökningsföretaget CMA Research som ligger till grund för resultatet, där det också uppdagas att svenskar är mindre positiva inför 2015 än resten av världen. 46 procent av oss tror att detta år kommer te sig bättre än det föregående, jämfört med 53 procent på global nivå.

Den internationella rapporten sammanfattas här.