Svensk entreprenör tar webben och digitalisering till nästa, snabbare nivå
Din karriär 24 Aug 2022 kl: 11:29

Svensk entreprenör tar webben och digitalisering till nästa, snabbare nivå

Amerikanska Fastly, med svenske Artur Bergman som medgrundare, har nått stor framgång globalt genom att erbjuda snabb leverans av innehåll på webben åt sina kunder, eller ”content delivery network” (CDN) som det kallas. Nu satsar Fastly stort på fler områden.

Man kan se Fastly som ett innehållsleveransnätverk för 2020-talet. Nu är företaget inne på en spännande resa som inbegriper att använda dess plattform för fler uppgifter än enbart leverans av innehåll. Ambitionen på sikt är att bli navet för IT och digitalisering. Det är lockande att ge en enkel förklaring av Fastlys framgångar vad gäller leverans av innehåll på webben: det går snabbt, helt enkelt. Men för att verkligen förklara framgångarna måste man förstå, åtminstone, tre viktiga faktorer:

  • Den tekniska arkitekturen för plattformen som levererar innehåll är helt avgörande för hur snabbt det går och hur kostnadseffektivt det blir. Innehåll kan vara text, bilder, video, applikationer, kort sagt allt som finns på webben och i molnet.
  • Plattformen måste kunna hantera förändringar av hur innehåll ser ut, hur innehåll konsumeras och av var innehåll produceras och lagras.
  • Plattformen måste klara av flera olika scenarier för innehåll på webben på ett bra sätt, samtidigt.

– När vi startade Fastly 2011 insåg vi att innehållet på webben skulle komma att förändras. Att det skulle bli mycket mer och mer spritt. Det tog vi fasta på när vi byggde vårt innehållsleveransnätverk, för att inte fastna med lösningar som hade varit optimala i början av seklet, men snabbt skulle blivit omoderna, förklarar Artur Bergman, medgrundare av, samt styrelseordförande och chefsarkitekt på Fastly.

Flexibilitet i fokus
Ordet som sammanfattar de tre punkterna ovan är flexibilitet, eller ”agilitet”, om det föredras. Det är plattformens flexibilitet som gör att Fastly kan mäta sig med jättar som Akamai. Vad består flexibiliteten av? Bland annat ett stort antal knytpunkter, datacenter eller POPs som de kallas, placerade på strategiska platser över hela världen. Det är från dessa innehållet levereras till slutanvändarna, enligt devisen ”från den plats som är närmast användaren”. Utmärkande för de här knytpunkterna är en mycket hög lagringskapacitet som gör att data inte behöver hämtas över stora avstånd så ofta, vilket ger bättre prestanda.

Sedan tillkommer sofistikerad mjukvara som ytterligare minskar behovet av att överföra data, och därigenom ger ännu bättre prestanda. Mjukvaran förstår när data behöver spridas geografiskt i hög utsträckning och när den gör sig bäst på en geografisk plats, eller ett fåtal. Typexemplet på spridning är en välkänd global musikstreamingtjänst. Ett typexempel på när stor geografisk spridning inte behövs är en svensk nyhetssajt, vars innehåll nästan uteslutande konsumeras i Sverige.

En ytterligare komponent i mixen, som i hög grad påverkar kostnadseffektivitet, är hur den överföring av innehåll som behövs ordnas. Fastly har inga egna förbindelser, utan utnyttjar lösningar från företag som är specialiserade på det. Eftersom man använder ett stort antal leverantörer och kan byta mellan dem fritt kan mjukvaran som styr Fastlys innehållleveranssnätverk välja den bästa, mest kostnadseffektiva, leverantören för varje överföring. Jämför med ett företag som driver ett innehållsleveransnätverk med sina egna förbindelser, som tenderar att använda dem vare sig det är optimalt eller inte.

Nästa steg
Vad kan ett företag som Fastly som har tillgång till en optimal lösning för leverans av innehåll och dataöverföring göra mer? Till exempel det följande:

  • Använda sin infrastruktur för att erbjuda effektiva säkerhetslösningar.
  • Använda infrastrukturen för att erbjuda mer effektiva lösningar för utveckling och drift av applikationer.

Fastly har de här lösningarna i dag, företagets bakgrund ger stora fördelar genom full kontroll över och insyn i teknisk infrastruktur.

Vad gäller cybersäkerhet är fördelarna enkla att förstå. Vad krävs för bra cybersäkerhet, till att börja med? Kontroll över och insyn i nätverkstrafik. Insynen blir mer detaljerad och precis än för andra säkerhetslösningar och den fås på ett ställe där det är möjligt att efterleva den säkerhetspolicy som finns. Tack vare omfånget för Fastlys nätverk blir det också enklare att neutralisera DDoS-attacker.

Vad gäller applikationsutveckling är det lite krångligare att förstå. En genomtänkt infrastruktur är en bra basplatta, men det krävs mer. Här kommer Fastlys visionära syn på applikationsutveckling in i bilden, till exempel med en utvecklings- och driftsmodell som kallas serverlösa funktioner.

– Det är programkod som ger värde, när den körs. Med serverlösa funktioner går det snabbare att realisera det värdet, säger Artur Bergman.

Snabb innovation är grejen
Cirkeln sluts med Artur Bergmans ord om snabbhet. Det handlar inte bara om snabbhet för att leverera innehåll, utan kanske framför allt om snabbhet för att skapa innovationer. För att lyckas med det krävs inte minst en ändamålsenlig teknisk infrastruktur och en optimal modell för applikationsutveckling. Att erbjuda det är Fastlys vision, förutom att ha det bästa innehållsleveransnätverket.

En annan sammanfattning av vad det handlar om är Artur Bergmans definition av det ofta missförstådda begreppet edge:– Med edge syftar vi på en placering av datalagring och applikationer så nära användaren som möjligt, där man fortfarande har kontroll över data och beräkningar och kan garantera regelefterlevnad, avslutar Artur.