Superchefen: ”Alla ska inte göra allt”
3 Sep 2014 kl: 00:00

Superchefen: ”Alla ska inte göra allt”

Berätta om din roll som vd för Milvik Ghana!
– Milvik är ett mikroförsäkringsbolag som grundades 2010 och Ghana var det första landet som vi startade verksamheten i. Som vd där har jag varit med och byggt upp affärsmodellen som nu har tagits vidare till Milviks nio andra dotterbolag i Afrika, Asien och Latinamerika. Under de här åren har jag även haft resultat- och personalansvar för bolaget i Ghana och suttit med i den globala ledningsgruppen.

Hur är du som ledare?
– Jag är både affärs- och visionsdriven. Det viktigaste för mig är att jobba med frågor som skapar en bättre värld på ett affärsmässigt sätt och min utgångspunkt är hela tiden att vara ett gott exempel och att driva en positiv utveckling. Långsiktigt är det de egenskaperna man ska ha som ledare.

Vilken är din bästa egenskap som chef?
– Dels att jag är tydlig med vad som förväntas av mina medarbetare, men också vad jag tycker om resultatet. Sedan är jag väldigt duktig på att se människors styrkor och svagheter och är bra på att delegera. På så sätt utnyttjar jag alla medarbetares kompetens på rätt sätt. Alla kan inte, och ska inte, göra allt. En tredje sak är att jag är bra på att motivera andra och få människor att utvecklas. Det är också det roligaste med att vara chef.

Vilka utmaningar står framtidens ledare inför?
– Att skapa mångfald och att hitta och behålla talanger. Vi har en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden i dag och vår generation har mycket högre krav på företags visioner och värderingar. Samtidigt kräver den globala marknaden att företagen kan möta människor i alla möjliga kontexter, därför måste du rekrytera utifrån en mångfaldsplattform.

Tips till unga som vill bli chefer?
– Lär känna dig själv utifrån dina styrkor och svagheter och inse att du inte kan vara duktig på allt. Gör det du är bra på och som du tycker om.

”När du kan vara dig själv och har roligt går det bra.”

Hur ser du på framtiden?
– Jag kommer fortsätta bygga bolag på tillväxtmarknader, och just nu är jag på väg in i ett nytt venture med fortsatt fokus på Afrika. Efter tre år med att bygga upp verksamheten kring mobila mikroförsäkringar på Milvik har jag på nära håll sett de stora affärsmöjligheterna på kontinenten.

Vad är det som driver dig?
– Med tanke på hur stor del av livet vi lägger på att jobba vill jag göra någonting bra av den tiden. Något som ger mer än lön på mitt eget konto. Jag vill göra avtryck och det finns otroligt många möjligheter att göra det. Ända sedan jag var i tonåren har jag velat vara med och skapa en bättre värld, inte bara genom punktinsatser utan genom att faktiskt förändra i en större skala. För att kunna göra det måste du vara på toppen.