Studenterna stressar mer än någonsin
2 Dec 2014 kl: 00:00

Studenterna stressar mer än någonsin

Sedan början av 90-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats, enligt statistik från SCB och Socialstyrelsen. Samtidigt visar en rapport från CSN att en majoritet av Sveriges studenter känner sig stressade, upplever ängslan och oro och fysiska smärtor i rygg, nacke och axlar. Hela 85 procent av kvinnorna uppger att de känner sig stressade, bland männen är siffran 60 procent.

”När man studerat klart får man slåss om jobben som kräver betydligt högre kompetens än tidigare.”

Saco studentråds ordförande Johannes Danielsson bekräftar bilden.

– Stressrelaterade symptom är väldigt vanliga bland studenter, och särskilt bland kvinnor. Det finns en föreställning om att kvinnor ska vara högpresterande och duktiga, medan män tillåts vara ”sköna snubbar”.

Han menar att unga som inleder sitt vuxenliv med psykisk ohälsa lider större risk att må dåligt i arbetslivet.

– Mitt råd är att prata med någon innan det är för sent. Många kämpar på i det tysta, tills det en dag brister. Studenthälsan finns där för studenter och är vana att hantera psykisk ohälsa. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam, det är många som mått dåligt och har tagit sig igenom det.

4 av 10 ungdomar mellan 16-29 år i Sverige känner sig stressade varje dag eller flera dagar i veckan.

Johannes Danielsson tror att studenters ökade ohälsa är en spegling av samhället i stort.

– Om man jämför med 30 år tillbaka har samhället blivit mer stressat, och kraven på unga är större i dag. I dag förväntas alla gå ut gymnasiet och skaffa sig en högskoleutbildning, en alla är inte mogna för det. Och sedan när man studerat klart får man slåss om jobben som kräver betydligt högre kompetens än tidigare. Samtidigt som vi hanterar extremt mycket information hela tiden, inte minst i sociala medier.

Han tycker att många utbildningar har för dålig kontakt med arbetslivet och efterlyser mer praktiska metoder.

– För dålig arbetsanknytning kan leda till verklighetschock, utexaminerade studenter kastas in i en helt främmande värld. Det skulle inte skada med mer praktik, undervisning baserade på riktiga case och att skolor skaffar sig bättre kontakt med arbetsgivare. Så att man tidigare lär sig vad det handlar om och hur arbetsmarknaden fungerar.

40% av alla sjukskrivningar är i dag baserade på psykiatriska diagnoser.

Marie Delsander är samordnare på Studenthälsan vid Linköpings universitet. Hon märker av en ökad ohälsa bland studenter, och lär ut verktyg för att hantera stress, fokusera och vara i nuet.

– Det kan vara svårt att få ihop livspusslet när man studerar. Att sköta de mest basala sakerna som kosten, motionen och sömnen samtidigt som man förväntas prestera högt, bygga relationer och vara aktiv i sociala medier är en utmaning.

Studenthälsan på Sveriges högskolor och universitet jobbar med förebyggande hälsovård och anordnar workshops i allt från mindfulness och studieteknik, till kurser i att sova bättre, hantera sitt uppskjutandebeteende och att ta hand om sin stress.

– Att hitta balansen och prioritera återhämtning är otroligt viktigt. Det kan vara att träna, sjunga i kör, gå på bio. Att vara ute i naturen är guld värt, att bara uppslukas av sina sinnen, känna lukter, känna vinden, se färger. Det är en bra kontrast till vår värld där allting går så snabbt. Medveten närvaro är en riktig hälsofrämjare, säger Marie Delsander.

Tänk på att…

…en bra arbetsersättning inte bara handlar om hög lön och ett gymkort. Kolla upp vad din framtida arbetsgivare erbjuder för att du ska må så bra som möjligt på och utanför arbetet. Vi listar fyra saker det kan vara värt att tänka på.

Flexibilitet. Får du möjlighet att styra dina egna tider?

Motion. En glad kropp geren piggare skalle. Moderna arbetsgivare tillåter ofta träning på arbetstid.

Tjänstepension. En seriös arbetsgivare bör ha tjänstepension, ta reda på vad
som gäller från start och slipp grubbleriet.

Hälsoförmåner. Många har tillgång till hälsovård, friskvårdsbidrag osv, ta redapå vilka hälsoförmåner du har och utnyttja dem!