“Större engagemang i heterogena grupper”
13 Dec 2017 kl: 00:00

“Större engagemang i heterogena grupper”

Sex dagar per år åker JM:s vd Johan Skoglund runt till högskolor i Sverige för att prata om JM som arbetsgivare och vad som är på gång inom bolaget. När vi träffar honom inför Magnet Awards-galan på Fotografiska i Stockholm, där han ska tilldelas priset Årets vd inom employer branding, har han precis kommit tillbaka från Chalmers i Göteborg. Han berättar att det han tycker är viktigast att lyfta fram när han träffar studenter är det öppna och vänskapliga klimat som råder på JM, samt hur de arbetar med utveckling av medarbetarna, hållbarhet och inkludering.

Hur jobbar ni med jämställdhet på JM?

– För oss handlar mångfald och jämställdhet om att ha en bra arbetsmiljö. När vi mäter medarbetarnöjdhet ser vi att det finns mycket bättre engagemang i projektgrupper som är heterogena och inte för stora. JM består till hälften av tjänstemän och hälften hantverkare, och av de cirka 1 000 hantverkarna är bara en procent kvinnor. Därför har vi satt upp som mål att det talet ska ligga på 20 procent till 2030.

Vad gör ni för att få in fler kvinnliga hantverkare? 

– Även om vi anställer alla kvinnor i Sverige med formell utbildning så räcker det inte till för att nå de 20 procenten. Vi måste alltså hitta andra vägar för att hitta den kompetens vi söker. Bland annat har vi dragit igång ett program där kvinnor från exempelvis restaurangbranschen och vården kan gå vår ettåriga lärlingsskola. Av de som söker vill många byta till vår bransch för att få bättre arbetsvillkor och få vara med och bygga framtidens samhällen. Det är inte krångligare än så.

Hur tänker ni kring digitaliseringen?

– Vi vill bli digital ledare inom vår bransch och gör stora investeringar inom området, bland annat vad gäller smarta hem-lösningar. JM har alltid varit ett påhittigt och innovativt bolag. Vi överlever bara om vi hela tiden är nyfikna på det nya. Det blir också mer spännande och utvecklande för våra medarbetare om vi hela tiden ligger i framkant vad gäller ny teknik.

Hur skulle du beskriva kulturen hos er?

– Eftersom vi är ett lagom stort företag känner man sig alltid sedd här som medarbetare. Vi har en öppen och vänlig kultur där människor har mod att göra sin röst hörd. Jag tror mycket på att vara en god arbetskamrat. Att vara vänlig är en underskattad egenskap.