10 Jun 2014 kl: 00:00

Stora möjligheter hos Tetra Pak

Att Arnela Tunovic valde att engagera sig i föreningsarbete, studera en termin i München och fokusera på Quality and Operations Management under sin civilingenjörsutbildning på Chalmers ångrar hon inte i dag. Det var bland annat det som tog henne genom den grundliga rekryteringsprocessen för Tetra Paks traineeprogram.

Vad har du gjort under ditt första traineeår?
– Jag har arbetat i Storbritannien, Italien och Lund med allt från produktion av förpackningar till att granska organisationen ur ett kundperspektiv. Vi traineer har dessutom fått gå olika utbildningar och åkt på teamutbildning till bland annat Italien.

Hur är traineeprogrammet uppbyggt?
– Unikt för Tetra Paks traineeprogram är att du rekryteras till en specifik tjänst direkt. Resten av upplägget formar du själv tillsammans med en handledare från din hemavdelning och en HR-koordinator. Tanken är att det jag arbetar med under min traineeperiod ska ge mig en bred inblick i organisationen och samtidigt förbereda mig inför min kommande roll. Min hemavdelning är inom området förbättringsarbete, där ett förbättrings­projekt kan handla om att minska förluster när det gäller utveckling och installation av ny utrustning. Jag studerade just förbättringsarbete på universitetet, och har därför haft stor nytta av mina studier. 
 
Vad har varit höjdpunkten?
– Hela upplevelsen. Det är en ynnest att få lära känna så många människor på ett internationellt och tekniskt komplext företag som dessutom har en hjärtlig företagskultur. Jag tycker också att det är roligt att vi traineer förväntas bidra till varje avdelnings resultat. Du är inte bara en iakttagare, du måste jobba hårt från dag ett och det är givande. 

Hur ser ditt kommande traineeår ut?
– I dag är jag tillbaka på hemavdelningen. Men jag har två jobbrotationer kvar som jag diskuterar med min chef var jag ska tillbringa. Tetra Paks förpackningar finns i drygt 170 länder och vi har fabriker, försäljnings- och marknadsbolag i flera av dessa, så det finns verkligen stora möjligheter till utveckling många år framöver.