10 Jun 2014 kl: 00:00

Stolta medarbetare hos SEB

Den gröna färgen är bland det första man slås av när man besöker SEB live, online eller mobilt. Den signalerar både modernitet, energi och glädje.
– Jag tycker att den pigga gröna färgen speglar kulturen på SEB. Här hörs ofta skratt i korridoren och det finns en stark drivkraft i organisationen som gör att vi ständigt rör oss framåt, berättar Anna Collin, Employer Branding-ansvarig, som har jobbat över 20 år på SEB i olika roller.

I Anna Collins roll ingår att vårda SEB:s välrenommerade arbetsgivarvarumärke och fylla det med innehåll. Det är ett arbete som både riktar sig internt och externt. Ambitionen är att medarbetarna ska känna sig stolta över företaget och vilja stanna, samtidigt som man vill locka nya talanger.

– Stolta medarbetare är våra bästa ambassadörer. Genom att kontinuerligt erbjuda nya utmaningar, en mängd olika karriärmöjligheter, duktiga ledare och ambitiösa utvecklingsprogram har vi lyckats behålla topplaceringen som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Våra medarbetarundersökningar visar att våra medarbetare är stolta över att jobba på SEB och många väljer, precis som jag, att satsa långsiktigt.

Ett sätt att bygga stolthet bland medarbetarna är att visa upp allt positivt som sker inom banken, från det ekonomiska resultatet till nya produkter och karriärmöjligheter.
– Vi arrangerar regelbundet interna karriärdagar, både i Sverige och på några av våra utlandsmarknader. Det är dels ett sätt för medarbetarna att mötas, dels ett sätt att visa upp bredden av roller och affärsområden inom banken samtidigt som det kan locka till intern rörlighet.

Anna Collin arbetar både strategiskt och operativt med Employer Branding och har inte bara ett finger med i spelet när det gäller interna karriärdagar, hon brukar även delta vid arbetsmarknads­dagar på de högskolor och universitet som SEB samarbetar med. Att möta nyfikna studenter är ett av många glädjeämnen i jobbet.

– Under våren har vi bland annat berättat om vårt internationella traineeprogram som startar i höst. Det vänder sig till nyutexaminerade som siktar på en framtida ledarkarriär. Vi har också under våren rekryterat till vårt IT Young Professional Programme. Många tänker kanske inte på att SEB även är en stor IT-arbetsgivare. Inom SEB så arbetar drygt 2 000 medarbetare med IT-relaterade arbetsuppgifter och det finns en mängd olika områden att fördjupa sig inom.

Långsiktighet, relationsbyggande och professionalitet är några av ledorden inom SEB. Men här finns också en stark drivkraft att bidra till ett bättre samhälle. Ett exempel på SEB:s samhällsengagemang är samarbetet med Mentor, en organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland unga, främst med hjälp av mentorskapsprogram. Genom att erbjuda unga en vuxenrelation utanför familjen kan SEB vara med och inspirera unga människor och på så sätt bygga givande relationer.

– SEB är en arbetsgivare
med stort hjärta. Det är något som gör mig väldigt stolt över att jobba här!